Tiệm Mì Hạnh Phúc - Tiệm Mì 4 Thế Hệ Với Hơn 70 Năm Tuổi Tại Tp. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận

11-08-2023

 

Nằm tại số 30 Ngô Sĩ Liên, tiệm mì Hạnh Phúc với biển hiệu đèn nhỏ vô cùng giản dị đã tồn tại hơn 70 năm qua, gắn bó với bao thế hệ người dân thành phố Phan Thiết. Tính đến nay, tiệm mì Hạnh Phúc của gia đình chị Hồng được cha truyền – con nối đã trải qua 4 thế hệ, điều mà ít có quán ăn địa phương nào so sánh được về thời gian hoạt động.

 

Chí Thanh