VIB Xác Lập 2 Kỷ Lục Việt Nam Với Ứng Dụng VIB Checkout Và Dòng Thẻ Trắng VIB Super Card

11-08-2023

 

Chiều ngày 10/8/2023, đại diện Lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã chính thức công bố và trao tặng 02 Kỷ lục Việt Nam vừa được xác lập vào tháng 4 và tháng 6/2023 đến Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) với các nội dung gồm: VIB CHECKOUT: Ứng dụng MOBILE BANKING đầu tiên tích hợp công nghệ SoftPOS trong thanh toán tại Việt Nam và VIB Super Card: Sản phẩm thẻ tín dụng đầu tiên cho phép người dùng tự lựa chọn tính năng Hoàn tiền hoặc Điểm thưởng, chọn số đuôi thẻ - hình ảnh in trên thẻ, ngày sao kê và số tiền thanh toán tối thiểu. Các kỷ lục trên nối tiếp 2 Kỷ lục Việt Nam đã được đơn vị xác lập trước đó vào năm 2022 

Duy Nghĩa