image not found

72 tuổi hoàn thành 2.000 cuộc thi marathon

14-01-2018

Ông Larry Macon, một người đàn ông 72 tuổi ở Mỹ đã hoàn thành đến 2.000 cuộc thi marathon trong đời bắt đầu bằng một lời nói dối.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 3 của 50 trang (493 bài)Đầu<12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ