image not found

Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất

16-10-2013

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam được Tổ chức Việt Nam xác lập 2 kỷ lục vào ngày 25.05.2008 là Ngôi miếu lớn nhất Việt Nam và Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất. Từ những giá trị mà ngôi miếu đem lại, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam quyết định cho ra đời Đồng lưu niệm Lộc Kim, trong đó có hình ảnh Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu núi Sam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 2 của 2 trang (11 bài)Đầu<12
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ