Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất

16-10-2013

Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào ngày 02.01.2006. Ngày 02/03/2013, tượng Phật trên núi Cấm này được xác lập Kỷ lục châu Á.

  • image not found

    Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất

    16-10-2013

    Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam được Tổ chức Việt Nam xác lập 2 kỷ lục vào ngày 25.05.2008 là Ngôi miếu lớn nhất Việt Nam và Tượng Bà bằng đá sa thạch xưa và lớn nhất. Từ những giá trị mà ngôi miếu đem lại, Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam quyết định cho ra đời Đồng lưu niệm Lộc Kim, trong đó có hình ảnh Bà Chúa Xứ Thánh Mẫu núi Sam.

Trang 2 của 2 trang (12 bài)Đầu<12