image not found

TOP món Việt 'có một không hai': Đất ngói hun khói Lập Thạch (Vĩnh Phúc)

10-08-2022

Những cục đất được đem gọt, xắt thành miếng vừa ăn, có thể ăn sống hoặc đem hun khói.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 159 trang (1582 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ