image not found

Bánh mì được thêm vào từ điển nổi tiếng của Mỹ

14-09-2022

'Bánh mì' chính thức xuất hiện trong từ điển Merriam-Webster bên cạnh 9 từ khác liên quan đến lĩnh vực ẩm thực.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 6 của 171 trang (1710 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ