image not found

[SỰ KIỆN XÁC LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI] Đại tiệc Bách niên Trường thọ

22-11-2021

(KỶ LỤC - VIETKINGS) Đại tiệc Bách Niên Trường Thọ – Sự kiện Kỷ lục đặc biệt trong năm 2022, là cơ hội lớn để tất cả các con cháu trong gia đình thể hiện tự tôn kính, lòng biết ơn sâu sắc đối với ông bà, cha mẹ, các đấng sinh thành thông qua: Lễ mừng thọ lớn nhất Thế giới.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ