image not found

HỆ THIÊN CẦU KỶ LỤC RA MẮT WEBSITE DỰ ÁN TẠI https://worldsphere.world/

09-06-2022

Vào ngày 06/6/ 2022, tại Hội ngộ Thiên cầu Kỷ lục lần II – “Trăm năm còn mãi” do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) tổ chức, website https://worldsphere.world/ của dự án Hệ thiên cầu Kỷ lục chính thức ra mắt. Sự kiện có sự tham dự của Tiến sĩ Biswaroop Roy Chowdhury - Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), các thành viên trong Ban lãnh đạo TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam và cộng đồng Kỷ lục gia, đại diện các đơn vị sở hữu Kỷ lục tại Việt Nam.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ