WorldKings chuyển giao quyền khai thác bản quyền các Top Kỷ lục bất biến Thế giới và Điểm đến nổi tiếng Thế giới đến Tập đoàn Giáo dục CamMathrix

01-08-2023

(Kyluc.vn) Vào sáng ngày 01/08/2023, dưới sự ủy quyền của Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã chính thức ra quyết định chuyển giao việc khai thác bản quyền nội dung Top 200 Kỷ lục bất biến thế giới, Top 300 công trình-biểu tượng đặc sắc của thế giới và 20 Kỷ lục thế giới về ẩm thực – đặc sản Việt Nam cho Học viện – Tập đoàn Giáo dục CamMathrix để ứng dụng và phát triển Hành trình Kỷ lục Học đường.

Trang 1 của 2 trang (11 bài)12>Cuối