Chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 40. Sa pô Mặc Bắc (Tiền Giang)

23-08-2012

(Kỷ lục)- Sa-pô-chê hay sa-pô là đặc sản trái cây của Tiền Giang, đặc biệt giống sa-pô Mặc Bắc là một thương hiệu nổi tiếng ở Tiền Giang và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm qua.

Sa-pô Mặc Bắc được trồng nhiều ở các xã ven sông Tiền như: Tam Bình, Mỹ Long (huyện Cai Lậy); Kim Sơn, Bàn Long, Phú Long, Song Thuận (huyện Châu Thành). Những xã này có tổng diện tích cây trồng sa-pô Mặc Băc khoảng 2.000ha.

Những năm gần đây, sa-pô Mặc Bắc đạt năng suất cao và giá cả thị trường ổn định nên bà con nông dân trồng cây phát tài. Bình quân giá sa-pô loại 1 từ 10.000-12.000 đồng/kg, có khi lên đến 15.000, 16.000đồng/kg.

Ngành Nông nghiệp tỉnh Tiền Giang đã có nhiều giải pháp tích cực giúp bà con nông dân trồng sa-pô như: chuyển giao kỹ thuật thâm canh; xử lý cho trái mùa nghịch hoặc rải vụ trong năm...

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập và công bố từ tháng 8.2012 căn cứ theo bộ tiêu chí giá trị đặc sản Việt Nam.