Chính thức xác lập và công bố Top 50 đặc sản trái cây nổi tiếng Việt Nam: 41. Nhãn tiêu da bò (Tiền Giang)

23-08-2012

(Kỷ lục) - Nhãn tiêu da bò là một thương hiệu trái cây nổi tiếng của tỉnh Tiền Giang. Nhãn tiêu da bò được trồng chủ yếu ở các tỉnh chịu ngập lũ lut như: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành…

Hiện nay, toàn tỉnh Tiền Giang có gần 9.000ha nhãn tiêu da bò trồng chuyên canh. Năng suất đạt từ 12 – 15 tấn/ha/năm, thu nhập bình quân từ 300 – 350 triệu đồng/ha.

Nhãn tiêu da bò ra trái chín vào những dịp Tết nên giá thường cao hơn ngày thường, từ 22.000 – 24.000 đồng/kg.

Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam chính thức xác lập và công bố từ tháng 8.2012 căn cứ theo bộ tiêu chí giá trị đặc sản Việt Nam.