Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam lọt vào top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới

30-05-2012

(Kỷ lục) - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành ngân hàng Việt Nam. Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 1 Sở giao dịch, 150 chi nhánh và trên 1.000 phòng giao dịch / Quỹ tiết kiệm.

Ngày 19.4.2012, tạp chí Forbes (tạp chí chuyên về xếp hạng) đã công bố danh sách thường niên 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Global 2000). Trong đó, Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên lọt vào danh sách này. VietinBank đứng ở vị trí 1989. Theo số liệu của Forbes, VietinBank có doanh thu 2,8 tỷ USD, lợi nhuận 0,2 tỷ USD, giá trị tài sản 21,9 tỷ USD, giá trị vốn hóa thị trường 2,4 tỷ USD.

Trên phương diện lợi nhuận, VietinBank đứng ở vị trí 1.945 trong số 2.000 công ty thuộc xếp hạng. Nếu xét về giá trị tài sản, VietinBank xếp thứ 904.

Năm nay là năm thứ 9 Forbes thực hiện xếp hạng Global 2000. Trên thực tế, đã có nhiều xếp hạng khác nhau về các doanh nghiệp lớn nhất thế giới, nhưng theo Forbes, xếp hạng của họ khác với các xếp hạng phiến diện khác chỉ dựa trên một phương diện chẳng hạn như doanh số. Thay vào đó, Forbes sử dụng mức tỷ trọng cân đối giữa các yếu tố doanh thu, lợi nhuận, tài sản và giá trị vốn hóa thị trường để xếp hạng.

D.Dinh - kyluc.vn