Tấm biểu ngữ tuyên truyền về an toàn giao thông dài nhất

30-05-2012

(Kỷ lục) - Tấm biểu ngữ được thiết kế rộng 1m, dài 500m, được kết nối từ 50 mảnh có cùng mẫu thiết kế, chứa nội dung câu khẩu hiệu tuyên truyền giao thông: “Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng tích cực hưởng ứng thập kỷ hành động vì đường bộ 2011-2012”; “Năm an toàn giao thông 2012”; Quyết tâm chung tay xây dựng nét văn hóa giao thông trong sinh viên vì một môi trường giao thông lành mạnh, vì sự an toàn của cộng đồng khi tham gia giao thông, v.v..” bằng chữ mà đỏ trên nền trắng.

Chất liệu tấm biểu ngữ bằng nhựa hiplex, các mảnh băng rôn được kết nối bởi các sợi dây dù và được nâng đỡ bằng hệ thống các sợi cáp bằng sắt và giá đỡ. Tham gia thực hiện tấmbiểu ngữ là hơn 100 bạn Đoàn viên thanh niên Đại học Đà Nẵng, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.


Đây là chương trình do Đoàn thanh niên Đại học Đà N��ng thực hiện nhằm hưởng ứng "Năm an toàn giao thông - 2012”, cũng như nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành luật lệ giao thông và kỹ năng tham gia giao thông đảm bảo an toàn, giảm thiểu sự ùn tắc, rủi ro và tai nạn giao thông đối với đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong công tác tuyên truyền và thực hiện an toàn giao thông.

N.Khang - kyluc.vn