Chúc mừng 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

22-12-2017

(Kyluc.vn) Ngày 22/12 không chỉ là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân - Một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.

 

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

 

Tháng 12-1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Từ ngày thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân luôn phát triển và trưởng thành. Ngày 22-12-1944 được xác định là ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức quân sự mới của dân tộc ta. Một quân đội của dân, do dân, vì dân; luôn gắn bó máu thịt với dân, luôn luôn được dân tin yêu, đùm bọc.

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 73 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia xây dựng kinh tế đất nước và thực hiện tốt hơn chức năng làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới, xứng đáng với tên gọi: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

 

 

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam kính chúc các đồng chí đã và đang phục vụ trong quân ngũ lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, xứng đáng với danh hiệu Bộ Đội Cụ Hồ, đồng thời là tấm gương sáng cho thế hệ tiếp bước noi theo.


Ban Lãnh đạo Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam