Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2016)

20-11-2016

Từ xưa đến nay, nghề dạy học luôn được xem là nghề cao quý. Với truyền thống trọng thầy, hiếu học của dân tộc và dưới sự lãnh đạo của Đảng, giáo dục và đào tạo nước ta đã từng bước được khẳng định, phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, phát triển đất nước. Những thành tựu mà ngành giáo dục và đào tạo đạt được chính là nhờ lớp lớp thầy giáo, cô giáo của bao thế hệ đã tận tình, tâm huyết với nghề, tạo nên những truyền thống tốt đẹp của Nhà giáo Việt Nam.

Với truyền thống Tôn Sư Trọng Đạo, nhằm tôn vinh vị thế người thầy giáo và nghề dạy học, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016, Ban lãnh đạo Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Thầy giáo, Cô giáo nói chung và các Thầy Cô là Kỷ lục gia, Thành viên Hội đồng Tư vấn Xác lập, Thành viên Hội đồng Biên tập Kỷ lục Việt Nam nói riêng. Chúc các Thầy Cô luôn đủ tâm - trí - lực để ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghi���p "trồng người".

 
 
BAN LÃNH ĐẠO
HỘI KỶ LỤC GIA VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM