Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu viên tịch

04-09-2012

(Kỷ lục) - Đại lão Hòa thượng Thích Minh Châu - nguyên sáng lập và Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Pháp chủ Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thu thần thị tịch vào lúc 8 giờ ngày 16.7 Nhâm Thìn (nhằm ngày 1.9.2012).

Hòa thượng Thích Minh Châu sinh năm 1920 tại Quảng Nam. Xuất gia năm 1946 với Hòa thượng Thích Tịnh Khiết tại chùa Tường Vân, Huế . Từ năm 1952 đến năm 1961, Hòa thượng xuất dương du học và đậu bằng Tiến sĩ Phật học với luận án "So sánh Tạng Pàli Trung Bộ Kinh với Tạng Hán A Hàm" (The Chinese Madhyama Agama and the Pàli Majjhima Nikàya a comparative Study) tại Đại học Phật giáo Nalanda, Ấn Độ.

Từ ngày 18 - 23.5.1996, Hòa thượng Thích Minh Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Hiệu trưởng trường Cao cấp Phật học Việt Nam... đã lên đường đến Thái Lan để nhận bằng Tiến sĩ Phật học danh dự (Honarary Doctorate Degree in Buddhist studies) tại Đại học Phật giáo Mahachulalongkornrajvidyalaya, Bangkok, Thái Lan.

Đại Học Mahachulalongkornrajvidyalaya đã nhất trí phong tặng danh hiệu Tiến sĩ Phật học danh dự cho Hòa thượng trong dịp lễ cấp phát văn bằng được tổ chức dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tăng Thống Phật giáo Thái Lan, để tuyên dương công đức phiên dịch năm bộ Kinh tạng Nikàya ra tiếng Việt, gồm Trường bộ kinh (Digha Nikàya); Trung bộ kinh (Majjhima Nikàya); Tương ưng bộ kinh (Samyutta Nikàya); Tăng chi bộ kinh (Anguttara Nikàya) và Tiểu bộ kinh (Khuddaka Nikàya).

Từ năm 1964 đến năm 1975, sau 14 năm du học ở nước ngoài, Hòa thượng trở lại quê nhà và giữ chức vụ Viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh, chuyên lo sự nghiệp giáo dục và phiên dịch Kinh tạng Pàli, hầu đóng góp tích cực vào công cuộc đào tạo Tăng tài cho Phật giáoViệt Nam.

Năm 1976, Hòa thượng thành lập Viện Phật học Vạn Hạnh. Năm 1979, Hòa thượng tham gia vận động thống nhất và thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1981, Hòa thượng làm Hiệu trưởng trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 1 tại Hà Nội. Năm 1984, Hòa thượng mở trường Cao cấp Phật học Việt Nam, cơ sở 2 tại TP.Hồ Chí Minh. Năm 1989, Hòa thượng thành lập và làm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Hội đồng phiên dịch Đại Tạng kinh Việt Nam.

Dù bận rộn nhiều công tác Phật sự Giáo hội và giáo dục Tăng Ni nhưng Hòa thượng vẫn dành thời gian nhất định để dịch thuật và biên soạn kinh sách để truyền bá lời Phật dạy. Tính đến nay có trên 30 tác phẩm do Hòa thượng dịch và biên soạn. Hòa thượng là người dịch kinh điển Pàli ra tiếng Việt nhiều nhất Việt Nam với các bộ kinh quan trọng như: Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tiểu bộ kinh. Hòa thượng đã trở thành Kỷ lục gia Việt Nam: Người dịch kinh điển Pàli nhiều nhất, xác lập ngày 19.1.2007.

Trên đường phát triển nền Phật học Việt Nam, Hòa thượng luôn chủ trương truyền bá tư tưởng Phật học của ba bộ phái Phật Giáo lớn: Thượng tọa bộ, Nhất thiết hữu bộ Đại thừa, và thường nghĩ đến phần giáo lý Phật giáo căn bản chung cho các bộ phái để thiết lập cơ sở thống nhất về mặt tư tưởng Phật học.

Thay mặt Cộng đồng Kỷ lục Việt Nam trên toàn quốc, Ban lãnh đạo Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xin thành kính phân ưu cùng quý Pháp quyến.
 
BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM SÁCH KỶ LỤC VIỆT NAM