Hội thảo Khoa học và thực tiễn: “Tiếp tục phát huy các giá trị Văn hóa Tâm linh: Thực trạng, những vấn đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới” lần thứ 3 tại TP.Huế

20-02-2023

(Kyluc.vn) Sáng 18/02/2023, tại Học Viện Hành chính Quốc Gia – Phân Viện Huế, Viện những Vấn đề phát triển (VIDS) cùng các đơn vị đồng chủ trì đã tổ chức thành công buổi Hội thảo Khoa học và thực tiễn: “Tiếp tục phát huy các giá trị Văn hóa Tâm linh: Thực trạng, những vần đề đặt ra và định hướng phát triển trong giai đoạn mới” - Lần thứ 3 năm 2023.

 

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

 

Trước khi diễn ra Hội thảo, các đại biểu đã cũng nhau thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật UNESSCO biểu diễn.

Trước khi diễn ra Hội thảo, các đại biểu cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ đến từ đoàn nghệ thuật UNESSCO biểu diễn.

 

Trước đó, Hội thảo lần thứ nhất diễn ra tại Hà Nội vào ngày 24/5/2022, lần thứ hai ngày 28/8/2022 tại TP.Hồ Chí Minh và buổi Tọa đàm khoa học – thực tiễn về vấn đề: Tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa tâm linh diễn ra tại Quần thể văn hóa tâm linh Khánh Cầu - tỉnh Bắc Giang, thảo luận 2 vấn đề chính về Các giá trị chuẩn mực của tín ngưỡng thờ Mẫu và Thờ phụng tổ tiên. 

Ngày 18/2/2023, tại Cố đô Huế xinh đẹp, một trong những Trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, chứa đựng cả đời sống tín ngưỡng và tâm linh phong phú, Viện những vấn đề phát triển (VIDS ) chủ trì phối hợp với Viện Lý học phương đông, Viện Nghiên cứu Phát triển Đạo Mẫu và Viện Kỷ lục Việt Nam tiếp tục tổ chức Hội thảo về Văn hóa tâm linh trong sự phát triển của Việt Nam với 3 nội dung lớn:

- Các giá trị của Văn hóa tâm linh

- Những chuẩn mực trong tín ngưỡng thờ Mẫu

- Truyền thống thờ phụng Tổ Tiên.

 

TS. Thang Văn Phúc - Nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ - Viện trưởng Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) phát biểu khai mạc Hội thảo.

Trong bài phát biểu khai mạc, TS. Thang Văn Phúc, nguyên thứ trưởng Bộ Nội Vụ – Viện trưởng Viện những vấn đề phát triển (VIDS) đã nhấn mạnh: “Văn hoá tâm linh, hoạt động văn hoá tâm linh, hoạt động ngoại cảm tâm linh phản ánh một nhu cầu tinh thần chính đáng của nhân dân và việc thoả mãn phần nào nhu cầu đó của nhân dân”.

 

Trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc cuối năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định:Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hoá mới. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hoá, phản văn hoá; bảo vệ những giá trị chân – thiện – mỹ”. 

Trong thời gian qua, các hình thức hoạt động tâm linh đang phát triển mạnh, nhưng quản lý và định hướng phát triển chưa theo kịp yêu cầu – đó cũng là nghịch lý của phát triển hiện nay cần nhận thức và cập nhật dưới góc độ quản lý tạo hành lang pháp lý đầy đủ hơn.

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học về Văn hóa, văn hóa tâm linh trong phát triển của Việt Nam được xác định tai QĐ số A228 ngày 10/11/2020 của Bộ Khoa học & Công nghệ cho Viện những vấn đề phát triển ( VIDS ) mở  ra một cơ hội cho nghiên cứu một vấn đề vừa có giá trị lịch sử truyền thống ngàn đời nay của dân tộc, vừa định hướng nghiên cứu các chuẩn mực cho sự phát huy các giá trị văn hóa tâm linh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tham dự chương trình có đông đảo các nhà khoa học cùng các chuyên gia đầu ngành. Hội thảo lần này đã tập hợp gần 30 bài viết chuyên sâu của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về vấn đề văn hóa tâm linh, thực trạng, tính cấp thiết và các giải pháp đặt ra trong giai đoạn mới.

 

Hội thảo đã được lắng nghe các chuyên gia, nhà nghiên cứu trực tiếp trình bày các tham luận của mình với nhiều nội dung và góc nhìn khác nhau, nhiều những vấn đề gai góc, lệch chuẩn của vấn đề này cũng được các chuyên gia phân tích, mổ xẻ và đưa ra giải pháp để giúp cho mọi người có giúp mọi người có cái nhìn đầy đủ và chính xác hơn về vấn đề Văn hóa tâm linh trong đời sống xã hội hiện nay.

 

GS. TS. Chu Minh Giang - Đại học Quốc Gia Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo.

GS.TSKH Vũ Minh Giang – Đại học Quốc Gia Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo.

 

TS. Cao Xuân Nguyên - Viện trưởng Viện Lý số Phương Đông trình bày tham luận.

TS.Cao Xuân Nguyên – Viện trưởng Viện Lý học Phương Đông trình bày tham luận.​

 

TS. Nguyễn Vi Khải - Thành viên ban tư vấn của Thủ tướng Chính Phủ - Viện phó Viện Những vẫn đề phát triển (VIDS) trình bày tham luận.

 TS. Nguyễn Vi Khải – Thành viên ban tư vấn của Thủ tướng Chính Phủ – Viện phó Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) trình bày tham luận.

 

 Hòa thượng, Đạo sư, Kỷ lục gia Thích Huệ Đăng trình bày tham luận tại Hội thảo.

 

Các đại biểu tham dự chương trình Hội thảo. 

 

Cùng ngày, Hội thảo kết thúc thành công, nhận được sự đánh giá cao của các chuyên gia và nhà nghiên cứu.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi Hội thảo.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo.


Kyluc.vn