image not found

[Viện Kỷ Lục Châu Âu (EURI) - Đề Cử - P.676] Andorra: Quốc gia lớn nhất trên thế giới không sở hữu bất kỳ sân bay nào

10-08-2022

(Kyluc.vn – WorldKings.org) Trong số các quốc gia độc lập trên thế giới, chỉ có năm trong số sáu quốc gia nhỏ của châu Âu không có sân bay trong lãnh thổ của mình, mặc dù tất cả đều có ít nhất một sân bay trực thăng. Đó là Andorra (lớn nhất), Liechtenstein, Monaco, San Marino và Thành phố Vatican.

Hành trình quảng bá ẩm thực và đặc sản Việt Nam
Trang 1 của 480 trang (4794 bài)12345...>Cuối
Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ