[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Âu (EURI) – P42 - Enel (Ỳ): Công ty điện lực lớn nhất tại châu Âu tính theo doanh thu

22-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Enel, Ý là công ty điện lực lớn nhất tại châu Âu tính theo doanh thu với doanh thu đạt 89 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019.

Enel hay Enel Group là một công ty năng lượng đa quốc gia Ý chuyên hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và phân phối điện lực, cũng như phân phối khí ga tự nhiên.

Enel ban đầu được thành lập là một công ty đại chúng vào cuối năm 1962, sau đó được chuyển lại thành công ty hữu hạn vào năm 1992. Vào năm 1999, do chế độ tự do hóa của thị trường điện lực tại Ý, nên Enel được tư nhân hóa.

Tiểu bang của Ý dưới sự quản lý của bộ trưởng bộ kinh tế và tài chính vẫn là cổ đông chính của Enel, với 23.6% vốn cổ phần tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Enel là công ty lớn thứ 89 thế giới tính theo doanh thu, với 89 tỷ đô Mỹ vào năm 2019. Tính đến 2019, Enel có vốn hóa thị trường chứng khoán đạt 58 tỷ đô la Mỹ, giúp cho Enel trở thành công ty điện lực lớn nhất châu Âu tính theo vốn hóa.

Kể từ năm 2018, Enel cũng là công ty điện lực lớn thứ 2 thế giới tính theo doanh thu, chỉ đứng sau công ty State Grid Corporation của Trung Quốc.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do EURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)