[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Mỹ (AMRI) – P34 - Prudential Financial (Mỹ): Công ty bảo hiểm lớn nhất châu Mỹ tính theo tổng tài sản phi ngân hàng

08-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Prudential Financial, Mỹ là công ty bảo hiểm lớn nhất châu Mỹ tính theo tổng tài sản phi ngân hàng.

Prudential Financial là một công ty lớn lọt danh sách những công ty Mỹ toàn cầu American Fortune Global 500 và Fortune 500. Prudential Financial có các công ty con cung cấp dịch vụ bảo hiểm, quản lý đầu tư, cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính cho các khách hàng bán lẻ, tổ chức trên khắp Hoa Kỳ và trên 40 quốc gia khác.

Prudential Financial được thành lập vào năm 1875 và là công ty bảo hiểm lớn nhất ở Hoa Kỳ với tổng tài sản lên tới khoảng 1.456 nghìn tỷ đô la Mỹ. Prudential Financial cũng là công ty bảo hiểm lớn nhất châu Mỹ tính theo tổng tài sản phi ngân hàng, với tổng tài sản riêng không tính ngân hàng là 815.1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2018.

Các sản phẩm và dịch vụ chính của công ty bao gồm bảo hiểm nhân thọ, niên kim, quỹ tương trợ, các quỹ đầu tư liên quan đến lương hưu và hưu trí, quản lý hành chính và quản lý tài sản, và dịch vụ môi giới chứng khoán.

Prudential Financial cung cấp các sản phẩm và dịch vụ này cho khách hàng thuộc các cá nhân và tổ chức thông qua các mạng lưới phân phối trong ngành dịch vụ tài chính. Ngoài ra, Prudential cũng có các cơ sở hoạt động tại Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh.​

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AMRI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)