[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Úc (AURI) – P29 - Quadrant Private Equity (Úc): Nhà điều hành trung tâm thể hình lớn nhất châu Úc tính theo số lượng thương hiệu mua lại

10-04-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Quadrant Private Equity, Úc là nhà điều hành trung tâm thể hình lớn nhất châu Úc tính theo số lượng thương hiệu mua lại.

Quadrant Private Equity (hay còn được biết đến với tên Quadrant) là một công ty đầu tư cổ phần tư nhân Úc có trụ sở tại thành phố Sydney, Úc. Công ty do Chris Hadley thành lập vào năm 1996 dưới danh nghĩa công ty quản lý tài sản Quadrant Capital.

Quadrant nắm giữ nhiều quỹ đầu tư, với nguồn quỹ đem đầu tư vào nhiều công ty doanh nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực ngành nghề. Quadrant tập trung chủ yếu vào các hoạt động thu mua quản lý và các giao dịch vốn tăng trưởng. Chỉ với 3 đợt đầu tư quỹ đầu tiên, Quadrant đã thu về mức lợi nhuận 37% trong khoảng từ năm 1996 đến 2006.

Ngoài ra, Quadrant cũng sở hữu và đồng sở hữu nhiều công ty có tiếng của Úc như Darrell Lea, Journey Beyond, Barbeques Galore, Timezone. Đáng chú ý khi Quadrant nắm giữ kỷ lục là nhà điều hành trung tâm thể hình lớn nhất châu Úc tính theo số lượng thương hiệu mua lại, trong đó bao gồm Fitness First và Jetts Fitness.

Bên cạnh đó, Quadrant cũng tham gia đầu tư trên sàn chứng khoán Úc (ASX), sở hữu nhiều cổ phiếu của nhiều công ty như Kathmandu, Virtus Health, Isentia, APN Outdoor, Bapcar và Estia Health.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)