[ĐỀ CỬ KỶ LỤC] Viện Kỷ lục Châu Úc (AURI) – P36 - Fonterra (New Zealand): Công ty sản phẩm sữa lớn nhất châu Úc

02-05-2020

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Fonterra, New Zealand là công ty sản phẩm sữa lớn nhất châu Úc.

Fonterra là một công ty hợp tác xã sữa đa quốc gia của New Zealand thuộc sở hữu của khoảng 10.500 nông dân tại quốc gia này. Công ty sản xuất cho khoảng 30% lượng sữa xuất khẩu của thế giới.

Với doanh thu vượt 17,2 tỷ đô la New Zealand, Fonterra chính là công ty lớn nhất của New Zealand và là công ty sản phẩm sữa lớn nhất châu Úc. Fonterra được thành lập vào tháng 10 năm 2001 sau khi sáp nhập hai hợp tác xã sữa lớn nhất nước, Tập đoàn sữa New Zealand và Công ty hợp tác xã Kiwi, với Hội đồng quản trị sữa New Zealand.

Cái tên Fonterra xuất phát từ tiếng Latin fons de terra, có nghĩa là "mùa xuân từ đất liền".

 

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org)

Do AURI đề cử


Kiến Trung (sưu tầm và biên dịch) (nguồn ảnh: internet)