[Điểm Tin Kỷ Lục Thế Giới] Viện Kỷ Lục Châu Phi (P.48) - Đề Xuất Kỷ Lục - Cuvette Centrale (Congo): Vùng đất than bùn nhiệt đới lớn nhất thế giới

21-12-2019

(Kyluc.vn - Worldkings.org) Cuvette Centrale, Congo là vùng đất than bùn nhiệt đới lớn nhất thế giới.

Bãi than bùn Cuvette Centrale mới được phát hiện nằm ở trung tâm lòng chảo Congo, bao phủ 145.500 km2, diện tích lớn hơn cả nước Anh. Bãi than bùn lưu trữ 30 tỷ tấn carbon, tương đương tổng lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch của thế giới trong ba năm.

Than bùn là một dạng đất đầm lầy hữu cơ hình thành sau khi thực vật chết. Bãi than bùn đóng vai trò như bể chứa carbon bằng cách loại bỏ carbon trong không khí qua sự phát triển của thực vật. Nếu bãi than bùn khô dần do nạo vét nông nghiệp, nó có thể thúc đẩy sự phân hủy than bùn, giải phóng CO2 ngược trở lại khí quyển.

"Bãi than bùn chỉ trở thành tài nguyên chống lại biến đổi khí hậu khi còn nguyên vẹn, do đó duy trì lưu giữ lượng lớn carbon ở những bãi than bùn ổn định nên là một ưu tiên", Simon Lewis, nhà sinh thái học ở Đại học Leeds, Anh, một trong những tác giả nghiên cứu về bãi than bùn Cuvette Centrale cho biết.

Theo Liên minh Kỷ lục Thế Giới (Worldkings.org) (Nguồn: vn.express.net)


Kiến Trung (sưu tầm) (nguồn ảnh: internet)