Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.180) - Chea Seila: Người phụ nữ Campuchia đầu tiên tại Đông Dương được trao tặng danh hiệu "Anh hùng bảo tồn sông Mekong" vì giúp bảo tồn sinh kế của ngư dân Mekong

21-07-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Chea Seila là Chuyên gia về Sinh kế và Đất ngập nước Quốc gia làm việc trong Dự án Quản lý và Bảo tồn Đất ngập nước Hạ lưu vực sông Mê Kông với GITEC-IGIP

Cô đã làm việc trong nhiều năm với những ngư dân và các cộng đồng sống tại những khu vực xa xôi hẻo lánh, những người phụ thuộc rất nhiều vào các sản phẩm thủy sản và lâm nghiệp để kiếm thức ăn và thu nhập. Nghèo đói, những thay đổi về xã hội, chính trị và kinh tế đã làm cho tài nguyên thiên nhiên suy giảm từng ngày vì nhu cầu cao, nguồn cung thiếu hụt và ít quy hoạch bền vững để quản lý. Điều này đã dạy cô cách thích nghi và tìm kiếm những cách khác nhau để bảo vệ, giữ gìn và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong công việc của mình, cô ấy làm việc chặt chẽ với mọi người từ các cấp chính quyền và cộng đồng để thảo luận về phục hồi bền vững các vùng đất ngập nước và bảo tồn và quản lý các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước. Cải thiện sinh kế của các cộng đồng địa phương thường là vấn đề nan giải đối với việc bảo tồn đa dạng sinh học. Cô ấy làm việc để xác định, ưu tiên và giải quyết cả các mối đe dọa cũng như các phương pháp tiếp cận bảo tồn và quản lý ở các khu đất ngập nước Ramsar, đồng thời đảm bảo lương thực và các hoạt động sinh kế cho cộng đồng nghèo đang sinh sống tại khu vực này.

Khu đất ngập nước Ramsar

Theo cô, “Bảo tồn chẳng có nghĩa gì nếu không ai có thể làm được. Mọi người không có tâm trí nghĩ đến việc bảo tồn khi họ đói và thiếu thốn.”  Đó là lý do tại sao cô ấy coi nhiệm vụ của mình là thảo luận với tất cả các bên liên quan về những loại phương pháp tiếp cận bảo tồn có thể được thực hiện ở mỗi địa điểm. Trong trường hợp của khu vực đầm lầy Stung Treng, hầu hết dân làng đi đánh cá hàng ngày để kiếm thức ăn và thu nhập. Do đó, cộng đồng cần được cung cấp các nguồn thu nhập thay thế, đặc biệt là các cơ hội cải thiện để canh tác và đảm bảo quyền sở hữu đất đai.

Chea Seila được bình chọn là Anh hùng Bảo tồn Mekong năm 2018-2019 bởi dự án Kỳ quan sông Mekong.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)

 


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn