Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.193) - Cambodian Journal of Natural History: Tạp chí về lịch sử tự nhiên Campuchia được bình duyệt đầu tiên tại Đông Dương

07-08-2021

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Tạp chí Lịch sử Tự nhiên Campuchia (ISSN 2226–969X), được Fauna & Flora International và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ra mắt vào năm 2008 như một phần của Dự án Xây dựng Năng lực Đại học.

Với mục đích giúp các nhà khoa học Campuchia chia sẻ những phát hiện và cải thiện kỹ năng viết của họ, tạp chí này cung cấp khả năng truy cập mở và đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin về tình trạng bảo tồn đa dạng sinh học của Campuchia.

Tất cả các bài báo đều được bình duyệt bởi các nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế và được xuất bản bằng tiếng Anh.

Nhiều tác giả của tạp chí là người Campuchia với ít kinh nghiệm viết bài báo khoa học, vì vậy các biên tập viên nhẹ nhàng hướng dẫn các tác giả mới bắt đầu phát triển khả năng phân tích và trình bày của họ.

Do đó, các nhà khoa học trẻ sẽ được đào tạo những kỹ năng mới có giá trị và cấp thêm sự tự tin để viết lên công trình nghiên cứu của họ, trong khi những nhà khoa học đã có kinh nghiệm có thể sử dụng tạp chí để đảm bảo những phát hiện của họ tiếp cận được nhiều đối tượng ở Campuchia.

Tạp chí được xuất bản định kỳ 6 tháng vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm bởi Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học (CBC) tại Đại học Hoàng gia Phnom Penh.

Tạp chí Lịch sử Tự nhiên Campuchia xuất bản công trình nguyên bản của các nhà khoa học Campuchia và nước ngoài về tất cả các khía cạnh của lịch sử tự nhiên Campuchia, bao gồm hiện trạng và sinh thái của các loài và môi trường sống, phát hiện mới, mở rộng phạm vi và danh sách kiểm tra các loài, sinh thái cảnh quan, chính sách bảo tồn và kế hoạch quản lý, và việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên của con người. Tạp chí chấp nhận tác phẩm gốc của:

  • Các nhà khoa học Campuchia và nước ngoài về bất kỳ khía cạnh nào của lịch sử tự nhiên Campuchia
  • Các nhà khoa học Campuchia nghiên cứu lịch sử tự nhiên ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
  • Tạp chí đặc biệt hoan nghênh các tài liệu giúp nâng cao hiểu biết về các yêu cầu bảo tồn và có tiềm năng cải thiện quản lý bảo tồn ở Campuchia.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Dương (IndochinaKings.org)


Mihan - VIETKINGS - Kyluc.vn