Hành trình Quảng bá Kỷ lục Đông Dương (P.343) Rainbow Community of Kampuchea (Campuchia): Tổ chức phi chính phủ đầu tiên chuyên hỗ trợ quyền LGBTIQ ở Campuchia

06-12-2022

(kyluc.vn – IndochinaKings.org) Rainbow Community of Kampuchea (RoCK) là một tổ chức phi chính phủ của Campuchia chuyên hỗ trợ quyền LGBTIQ tại Campuchia.

Được thành lập vào năm 2009 khi Tuần lễ Tự hào LGBT đầu tiên được tổ chức, RoCK hướng tới tầm nhìn là một Campuchia mà ở đó các công dân LGBTIQ có thể cảm thấy hạnh phúc khi được là chính mình và sống một cuộc sống hạnh phúc bằng cách được bảo vệ các quyền của mình và nhận được sự tôn trọng và chấp nhận đầy đủ và bình đẳng từ mọi thành phần xã hội, đặc biệt là gia đình, cộng đồng và chính quyền.

RoCK thúc đẩy tầm nhìn này thông qua việc cải thiện cuộc sống của người LGBTIQ ở Campuchia để người LGBTIQ cảm thấy tự tin là chính họ, đảm bảo rằng quyền của người LGBTIQ được xã hội công nhận và tôn trọng, gia đình và cộng đồng hiểu và chấp nhận người LGBTIQ, và đảm bảo rằng người LGBTIQ có sinh kế ổn định, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, tự lực giữa cộng đồng LGBTIQ.

Hai chương trình chính của RoCK là: (i) tổ chức và trao quyền cho các thành viên LGBTIQ trên tất cả 25 tỉnh ở Campuchia để vận động cho quyền của họ và huy động sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và công chúng; (ii) vận động thay đổi thông qua truyền thông, truyền thông và sự kiện về quyền của người LGBTIQ, bao gồm hôn nhân, nhận con nuôi, công nhận giới tính và chống phân biệt đối xử.

Các hoạt động của RoCK đều được thực hiện dựa trên 6 giá trị cốt lõi mà họ theo đuổi: Diversity and solidarity (Đa dạng và đoàn kết), Accountability and transparency (Trách nhiệm giải trình và minh bạch), Empowerment (Trao quyền), Adaptability & Creativity (Khả năng thích ứng & Sáng tạo), Communication (Giao tiếp) và Activism (Chủ nghĩa tích cực).

Vào năm 2014, RoCK đã đăng ký là Tổ chức phi chính phủ với Bộ Nội vụ Campuchia, trở thành tổ chức đầu tiên ở Campuchia hoàn toàn dành riêng cho quyền và vận động của LGBTIQ.

Theo Tổ chức Kỷ lục Đông Nam Á (Aseanrecords.world) – Vietkings


Uyên Nguyễn - Vietkings - (sưu tầm và biên tập) (nguồn ảnh: internet)