Người Mỹ đầu tiên đến Việt Nam

06-04-2012

Người Mỹ đầu tiên đặt chân đến Việt Nam là ông John White, sinh năm 1782 ở Marblehead thuộc tiểu bang Massachusetts.

>> Người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ

Ông đã rời nước Mỹ vào ngày 2.1.1819 và lênh đênh lên nhiều quốc gia và nhiều vùng lãnh thổ như Batavia, Banka, Muntok, Sumatra, đảo Poulo Obi và Poulo Condore (Côn Sơn) - tới Cap Saint Jacques (tức Vũng Tàu) mà theo ông mô tả "là một vịnh hình bán nguyệt nên thơ với làng mạc nằm ngay dưới chân núi".Một loại thương thuyền linh hoạt do John White vẽ lại (ảnh: internet)

Ông đã đến Sài Gòn xưa, lên bờ viếng làng Cần Giờ. Sau đó ông ra ngoài Trung, về phía Đà Nẵng và đến vùng Cù Lao Chàm, thành phố Hội An ngày 17.6.1819.

M.Nguyễn - kyluc.vn