Người Việt Nam đầu tiên đến Mỹ

06-04-2012

Người Việt Nam đầu tiên đặt chân tới nước Mỹ là Bùi Viện, sinh quán tại Thái Bình, đỗ cử nhân năm Mậu Thìn (1868), được giao mở mang vùng Ninh Hải, tức Hải Phòng ngày nay, thành công và được cử ra nước ngoài năm 1873 để tìm hiểu việc mở mang kinh tế và thương mại.

>> Người Mỹ đầu tiên đến Việt Nam

Ông đã tới Hương cảng, đến Yokohama (Nhật), rồi thẳng đường đến San Francisco (Mỹ). Không lâu sau, từ San Francisco, Bùi Viện đã nhờ một người bạn làm lãnh sự chỉ dẫn tìm đến thủ đô Hoa Thịnh Đốn (Washington). Ông đã ở lại thủ đô nước Mỹ trong một năm và du lịch đến nhiều địa phương ở Mỹ.

Ông được tổng thống Mỹ đương thời là Ulysse Simpson Grant (1822-1885) chấp thuận và đón tiếp nồng nhiệt. Tổng thống Grant hứa hẹn sẽ giúp đỡ nước Việt trong tương lai. Mặc dầu lời hứa hẹn chưa có duyên để thực hiện song chuyến đi của Bùi Viện đã trở thành một sự kiện trong lịch sử bang giao Việt Nam và ông trở thành người đầu tiên đặt chân lên nước Mỹ.

M.Nguyễn - kyluc.vn