Người viết tập thơ lịch sử Việt Nam theo thể lục bát dài nhất

02-10-2013

Nhà thơ Phạm Thiên Thư là người yêu sử Việt. Ông đã dành 30 năm (từ năm 1980 đến 20.9.2010) để hoàn thành tập thơ Hát ru Việt Sử Thi, gồm 3.335 câu lục bát.

Bìa sách

Là nhà thơ nhưng ông vẫn trung thành với những sự kiện, thời đại, các vị anh hùng của sử Việt. Ông đã "mượn” lời ru của bà, dẫn người đọc lội ngược dòng lịch sử và nhấn mạnh đến các triều đại của lịch sử Việt Nam theo niên đại. Mở đầu tác giả viết: "… À ! Ơi ! Cho cháu lời ru; Cất từ cái thuở sương mù cha ông; Chim Hồng, chim Lạc qua sông; Bay theo Việt sử từng dòng là thơ,…”, "Lòng bà thành chiếc võng đay, Hồn quê thơm điệu ru này à ơi!, Mai sau khôn lớn làm người, đi lên thêm bước tuyệt vời mênh mông!”.

Bài thơ viết về vua Quang Trung trong tập thơ Hát ru Việt sử thi

Tác giả chia tập thơ làm 45 phần (chưa kể phụ lục) dẫn người đọc từ thời họ Hồng Bàng (2879-258 trước Tây lịch) qua các câu chuyện Tròn Vuông, Trầu Cau… đến Nhà Thục (257-207 trước Tây lịch), Bắc thuộc lần thứ nhất (111 trước Tây lịch - 39 sau Tây lịch), Trưng Vương (40-43), Bắc thuộc lần thứ hai (43-544), nhà Tiền Lý (544-602), Bắc thuộc lần thứ ba (603-939), họ Khúc (905-923), Dương Đình Nghệ (931-938).

Nhà thơ Phạm Thiên Thư

"Trống đồng nổi trận phong ba, Cọc đâm thuyền giặc - Sóng pha máu đào, Bắt giết thái tử Hoàng Thao, Hán Chú vội thoái quân vào Phiên Ngung, Nước non rạng bóng anh hùng, Nội thù, ngoại địch chôn chung số phần", là năm 938, Ngô Quyền phá quân Nam Hán dựng quyền tự chủ. Tiếp tục dẫn đến các triều đại: nhà Đinh (968-980), nhà Tiền Lê (980-1009), nhà Lý (1010-1225), nhà Trần (1125-1400) với 3 lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông, nhà Hồ (1400-1407), nhà Hậu Trần (1407-1413), chín năm đánh giặc Minh (1418-1427), nhà Lê (1428-1527), họ Mạc (1527-1592), Vua Lê - Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn,… tác giả dừng ở thời kỳ nhà Tây Sơn (1778-1802).

Theo những dòng lục bát, người đọc nhận ra lịch sử Việt Nam thiêng liêng mà hào hùng, bất khuất. Dân tộc Việt Nam tuy chịu nhiều gian khổ nhưng vẫn kiên cường đấu tranh với thiên tai, địch họa giữ vững bờ cõi non sông.

T.T

Theo Cẩm nang Thông tin Kỷ lục