Những pho tượng ướp xác đầu tiên của Việt Nam

06-04-2012

Chùa Đậu còn có tên là Thành Đạo tự (Hà Tây) được khởi dựng từ thế kỷ thứ 3, xây cất lớn vào đời Lý, trùng tu đời Lê (thế kỷ XVII - XVIII), đến nay vẫn còn lưu giữ hai pho tượng tạo hình bằng xác ướp của hai vị thiền sư: Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường (kế tiếp nhau trụ trì chùa vào đầu và giữa thế kỷ XVII).

Thiền sư Vũ Khắc Minh viên tịch khoảng năm 1639, thiền sư Vũ Khắc Trường viên tịch 10 năm sau đó (1649). Tượng nhục thân nhà sư Vũ Khắc Minh trong tư thế ngồi, nặng 7 kg, cao 57cm. Qua vết nứt rộng 2mm ở đầu và mặt thấy lộ ra xương sọ bên trong, tiếp đến khoảng không rồi tới lớp bồi dày 2 - 4mm.


Tượng nhục thân thiền sư Vũ Khắc Minh

Chất liệu bồi là đất gò mối tơi mịn, trộn với sơn sống, mùn cưa, giấy bản và phủ bên ngoài bằng một lớp sơn ta mầu cánh dán dày 0,1mm. Đến nay các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghi��n cứu về kỹ thuật ướp xác qua 2 pho tượng nói trên của người Việt Nam xưa.

H.Hạc - kyluc.vn