(Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ - USKings Values.2024) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1700 - Hiệp hội Cựu sinh viên Cao đẳng Wesleyan (Georgia): Hiệp hội cựu sinh viên đầu tiên tại Hoa Kỳ

01-04-2024

(kyluc.vn - worldkings.org) Cao đẳng Wesleyan là một trường cao đẳng tư thục dành cho nữ sinh về nghệ thuật tự do ở Macon, Georgia, Hoa Kỳ. Được thành lập vào năm 1836, Wesleyan là trường đại học đầu tiên trên thế giới cấp bằng cho phụ nữ và đồng thời thành lập Hiệp hội Cựu sinh viên Cao đẳng Wesleyan, hiệp hội cựu sinh viên đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Được thành lập với tên gọi Trường Cao đẳng Nữ sinh Georgia vào ngày 23 tháng 12 năm 1836, Wesleyan được thành lập thông qua nỗ lực của một nhóm công dân Macon và Hội nghị Georgia của Giáo hội Giám mục Giám lý như một bằng chứng về mối quan tâm của họ đối với việc giáo dục phụ nữ. Mục sư George Foster Pierce được bầu làm chủ tịch của Trường Cao đẳng Nữ sinh Georgia vào năm 1838, và Trường mở cửa vào ngày 7 tháng 1 năm 1839. Chín mươi phụ nữ trẻ đã đăng ký tham gia khóa học đầu tiên của trường.

 

 

Được thành lập vào năm 1859, Hiệp hội cựu sinh viên trường Cao đẳng Wesleyan (WCAA) là hiệp hội cựu sinh viên đầu tiên trên thế giới. Tất cả các cựu sinh viên Wesleyan đã có 30 giờ học kỳ trở lên tại trường - dù họ đã tốt nghiệp hay chưa - đều được coi là cựu sinh viên và tự động là thành viên của WCAA.

Ngày nay, Hiệp hội được điều hành bởi một Ban quản lý bao gồm ba cựu sinh viên được ủy thác đại diện cho WCAA trong Ban quản trị Wesleyan. Hiệp hội khuyến khích sự tham gia của cựu sinh viên với Trường bằng cách cung cấp các cơ hội học tập và dịch vụ. Thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, phương tiện truyền thông xã hội và Tạp chí Wesleyan, gần 9.000 cựu sinh viên được thông báo về các hoạt động và thành tích của cựu sinh viên Cao đẳng Wesleyan.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)

Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)