(USKings Values.2020) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P.684. Duro Bag Mfg (bang Kentucky) : Nhà sản xuất túi giấy lớn nhất tại Hoa Kỳ

27-05-2020

(USKings.us - Kyluc.vn) Duro Bag Mfg là nhà sản xuất túi giấy lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp túi giấy cho hầu hết các công ty tại Hoa Kỳ. Có thể nói túi giấy mà bạn cầm hôm nay có khả năng được sản xuất bởi Duro.

Duro Bag Mfg được thành lập tại Covington, bang Kentucky năm 1953 bởi ông S. David Shor.

Hiện nay, Duro Bag Mfg vẫn là một công ty tư nhân. Duro Bag là cơ sở sản xuất duy nhất tại Cảng Brownsville không liên quan đến hàng hải.

Duro có hơn 1,800 nhân viên làm việc tại 11 cơ sở sản xuất khác nhau khắp nước. Duro Bag là nhà sản xuất túi đầy đủ dịch vụ với hai bộ phận: Bộ phận sản phẩm tiêu chuẩn sản xuất túi tạp hóa; Bao tải tạp hóa; Túi xách tay cầm; Túi đựng hàng hóa; Túi cỏ và túi lá; và nhiều loại túi đặc biệt khác nhau, bao gồm túi ăn trưa, túi dược phẩm, túi rượu, túi bánh mì giấy tươi, túi dịch vụ thực phẩm, v.v.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (Uskings.us)


Van Nguyen - Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (USKings.us) - Nguồn hình internet