(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1025 - Foundry USA (New York) : Công ty khai thác bitcoin lớn nhất Hoa Kỳ theo phần trăm hash rate

30-12-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Foundry USA trở thành công ty khai thác bitcoin lớn nhất thế giới về hashrate vào ngày 8 tháng 12 năm 2021. Theo dữ liệu của BTC.com, một dịch vụ dữ liệu chuyên nghiệp dành cho những người đam mê tiền điện tử, nhóm khai thác bitcoin lớn nhất hiện có 17,58% hashrate.

Về Hash Rate, đây là sức mạnh băm (Hash power), băm trên giây (Hash per second) là thước đo hiệu suất của người khai thác (tốc độ mà người khai thác giải mã Bitcoin). Nó là đơn vị đại diện cho số lượng tính toán SHA-256 kép được thực hiện trong một giây. (theo coin68.com)

Là một công ty thuộc Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số, Foundry khai thác chuyên môn thể chế, vốn và trí tuệ thị trường vô song để cung cấp cho các nhà khai thác bitcoin ở Bắc Mỹ và các nhà sản xuất toàn cầu các nguồn lực để xây dựng, duy trì và bảo mật các mạng phi tập trung. Foundry được thành lập để đáp ứng nhu cầu thể chế về khả năng tiếp cận vốn tốt hơn, hiệu quả và minh bạch hơn trong ngành khai thác và đặt cược tiền kỹ thuật số.

 

 

Foundry trao quyền cho những người khai thác những công cụ họ cần để xây dựng cơ sở hạ tầng phi tập trung của ngày mai. Chúng tôi theo thuyết bất khả tri về giao thức và tìm cách hỗ trợ các doanh nhân blockchain có cùng chí hướng, những người chia sẻ sứ mệnh của chúng tôi để thúc đẩy ngành công nghiệp.

Foundry USA đã thông báo vào ngày 8 tháng 12 về việc tung ra thị trường giàn khoan khai thác bitcoin Foundryx. Công ty khai thác mỏ của công ty Foundry USA cũng trở thành công ty khai thác bitcoin lớn nhất thế giới xét về tỷ lệ băm vào cùng ngày. Theo dữ liệu của BTC.com, một dịch vụ dữ liệu chuyên nghiệp dành cho những người đam mê tiền điện tử, nhóm khai thác bitcoin lớn nhất hiện có 17,58% hashrate. Nó hiện đã bảo đảm hơn 40.000 máy khai thác từ Microbt và Bitmain. 40.000 máy này có sẵn để bán lại vào năm 2022, Bitcoin.com đưa tin.

Foundry cũng nói rằng khách hàng của Foundryx cũng có thể tận dụng các sản phẩm cấp doanh nghiệp của công ty bao gồm các dịch vụ như tài chính, vận chuyển, hậu cần và khai thác tổng hợp thông qua nhóm khai thác của công ty Foundry USA.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)