(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1030 - Marine Spill Response Corporation (Virginia) : Tổ chức phi lợi nhuận ứng phó các sự cố tràn dầu trên biển lớn nhất Hoa Kỳ

06-01-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Tổng công ty Ứng phó Sự cố Tràn dầu (Marine Spill Response Corporation ; viết tắt: MSRC) là tổ chức chuyên trách và ứng phó sự cố tràn dầu lớn nhất ở Hoa Kỳ.

 

Hình ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Tổng công ty Ứng phó Sự cố Tràn dầu trên biển (MSRC) là một tổ chức Phi lợi nhuận, được phân loại bởi Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ (OSRO), được thành lập vào năm 1990 bởi một nhóm các nhà khai thác dầu khí sau vụ tràn dầu ở Valdez.

MSRC hiện hỗ trợ 86 khách hàng hoạt động ở nước ngoài để đảm bảo và duy trì các kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã được phê duyệt với khả năng ứng phó đáng tin cậy và đáng tin cậy trên khắp Hoa Kỳ. MSRC duy trì danh mục các nguồn lực chuyên dụng về ứng phó sự cố tràn dầu lớn nhất trên thế giới đáp ứng các yêu cầu về khả năng ứng phó của Đạo luật Ô nhiễm Tràn Dầu năm 1990 (OPA 90) đối với hoạt động thăm dò và sản xuất ngoài khơi, trang trại gió, bến xuất khẩu và tàu chở dầu.

Các tính năng chính về năng lực của MSRC bao gồm 114 tàu ứng phó sự cố tràn dầu, 650.000 thùng chứa chuyên dụng, 15 sà lan ứng phó sự cố tràn dầu, cần nâng cao 680.000 feet, hệ thống hớt 355 bộ, giàn hỏa tốc 22.500 feet và 121.500 gallon chất phân tán. Thiết bị chuyên dụng bao gồm các hệ thống giám sát tiên tiến trên các bệ đặt trên không, trên không và trên tàu.

MSRC cũng hỗ trợ khách hàng của mình các gói thông tin liên lạc khẩn cấp có thể thiết lập lại kết nối internet và thoại ở mọi nơi trên thế giới. Trong 28 năm hoạt động, MSRC chưa từng ứng phó thành công khi có sự cố của khách hàng. Bất kể quy mô hoặc mức độ nghiêm trọng của sự cố tràn, MSRC sẽ điều chỉnh phản ứng để phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của sự kiện.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)