(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P831 - National Education Association (Washington, D.C) : Liên đoàn lao động lớn nhất Hoa Kỳ

14-05-2021

(kyluc.vn – uskings.us) National Education Association (tạm dịch: Hiệp hội Giáo dục Quốc gia ; viết tắt: NEA), hiệp hội tự nguyện của Hoa Kỳ gồm các giáo viên, quản trị viên và các nhà giáo dục khác liên kết với các trường tiểu học và trung học cũng như các trường cao đẳng và đại học. Đây là liên đoàn lao động lớn nhất ở Hoa Kỳ. Trụ sở chính của nó ở Washington, D.C.

 

Hiệp hội có nguồn gốc từ năm 1857 với tên gọi Hiệp hội Giáo viên Quốc gia, năm 1870 hợp nhất với Hiệp hội Giám đốc Trường Quốc gia và Hiệp hội Trường Bình thường Hoa Kỳ để tạo thành Hiệp hội Giáo dục Quốc gia. Số thành viên của nó đã vượt quá 2,5 triệu người vào đầu thế kỷ 21.

 

 

NEA có một cơ cấu tổ chức phức tạp. Thứ nhất, nó là một tổ chức có mục đích chung, với tư cách thành viên cá nhân nhằm thúc đẩy sự nghiệp giáo dục công cộng và phúc lợi của các thành viên. Nó có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lớn và thành lập các ủy ban và ủy ban, cung cấp nhiều dịch vụ, chẳng hạn như nghiên cứu, xuất bản, liên lạc với các cơ quan chính phủ liên bang, thúc đẩy luật liên bang và bảo vệ quyền nghề nghiệp.

 

 

NEA được thành lập như một hiệp hội nghề nghiệp ở một số tiểu bang và như một công đoàn ở hầu hết các tiểu bang. Nhóm giữ một hiến chương của Quốc hội theo Tiêu đề 36 của Bộ luật Hoa Kỳ. Nó không phải là thành viên của AFL-CIO, nhưng là một phần của Education International, liên đoàn toàn cầu của các công đoàn giáo viên.

Các thành viên NEA thiết lập các chính sách của công đoàn thông qua Hội đồng đại diện (RA). RA, là một phái đoàn bao gồm các đại diện được bầu từ mỗi chi nhánh địa phương và tiểu bang, liên minh của các thành viên sinh viên và các thành viên đã nghỉ hưu, và các bộ phận khác của nghề giáo dục thống nhất - là cơ quan hoạch định chính sách và lập pháp chính của NEA.

 

 

Phần lớn tài trợ của NEA đến từ hội phí do các thành viên đóng (295 triệu đô la hội phí từ tổng ngân sách 341 triệu đô la vào năm 2005). Thông thường, các chi hội địa phương thương lượng một hợp đồng với việc tự động khấu trừ hội phí từ tiền lương của các thành viên. Một phần hội phí vẫn thuộc về chi nhánh địa phương (hiệp hội cấp huyện), một phần dành cho hiệp hội nhà nước và một phần được trao cho hiệp hội quốc gia.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền (biên tập và nguồn ảnh: internet)