(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P837 - Phi Mu Alpha Sinfonia (Indiana) : Hiệp hội âm nhạc dành riêng cho nam giới lớn nhất Hoa Kỳ

21-05-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) Phi Mu Alpha Sinfonia Fraternity of America (còn được gọi là Phi Mu Alpha Sinfonia, Phi Mu Alpha, hoặc đơn giản là Sinfonia) (ΦΜΑ) là một hội huynh đệ của Mỹ dành riêng cho những người đàn ông có sự đam mê với âm nhạc. Hội huynh đệ chào đón những người đàn ông "thông qua tình yêu dành cho âm nhạc, có thể hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu và lý tưởng, đồng thời , thúc đẩy sự nghiệp âm nhạc ở Mỹ."

 

Phi Mu Alpha Sinfonia được thành lập như Câu lạc bộ Sinfonia tại Nhạc viện New England ở Boston, Massachusetts vào ngày 6 tháng 10 năm 1898, bởi Ossian Everett Mills, giám đốc của nhạc viện. Đúng hai năm sau, vào ngày 6 tháng 10 năm 1900, một phái đoàn gồm các thành viên từ Câu lạc bộ Sinfonia đến thăm Nhạc viện Broad Street ở Philadelphia, Pennsylvania, và một nhóm sinh viên ở đó đã kiến ​​nghị thành lập một chi hội của câu lạc bộ, do đó thành lập tổ chức. như một tình huynh đệ quốc gia. Đến năm 1901, hai chương bổ sung đã được hình thành và Đại hội Quốc gia lần thứ nhất được tổ chức tại Boston để thành lập hiến pháp quốc gia.

 

 

Phi Mu Alpha hoạt động độc lập với bất kỳ hội đồng quản lý chính nào dành cho các huynh đệ đồng nghiệp ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như Hội nghị liên huynh Bắc Mỹ, mặc dù nó là thành viên của các tổ chức liên huynh khác như Hiệp hội Cố vấn huynh đệ, Hiệp hội Truyền thông huynh đệ, và Hội đồng âm nhạc liên quốc gia. Từ năm 1970, trụ sở chính của Phi Mu Alpha được đặt tại Lyrecrest, một khu đất ở ngoại ô phía bắc Evansville, Indiana. Phi Mu Alpha đã khởi xướng hơn 260.000 thành viên, được gọi là Sinfonians, và hội huynh đệ hiện có hơn 7.000 thành viên đại học tích cực trong 249 chi hội đại học trên khắp Hoa Kỳ.

Tư cách thành viên trong Phi Mu Alpha được chia thành bốn hạng: tập sự, đại học, cựu sinh viên và danh dự. Thành viên tập sự là những người đang tham gia một chương trình giáo dục có độ dài từ 4 đến 12 tuần để chuẩn bị bắt đầu với tư cách là thành viên đại học tích cực, đầy đủ. Các thành viên đồng nghiệp chuyển sang thành viên cựu sinh viên sau khi họ tốt nghiệp. Tư cách thành viên danh dự có thể được ban tặng theo các hướng dẫn do Hiến pháp Quốc gia quy định.

 

 

Hội huynh đệ có các cấp quản trị địa phương, khu vực và quốc gia. Đơn vị địa phương cơ bản nhất là chương đại học được đặt tại một trường cao đẳng hoặc đại học. Phi Mu Alpha cũng điều hành các hiệp hội cựu sinh viên địa phương, được cấp cho các nhóm cựu sinh viên tại một khu vực địa lý cụ thể. Các chương và hội cựu sinh viên được nhóm lại thành các tỉnh. Ủy ban chấp hành quốc gia do Quốc hội bầu ra tại mỗi kỳ Đại hội quốc gia ba năm một lần, điều hành tổ chức quốc gia.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)