(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P886 - American Academy of Ophthalmology (California) : Hiệp hội bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật nhãn khoa lớn nhất Hoa Kỳ

17-07-2021

(kyluc.vn – uskings.us) American Academy of Ophthalmology (tạm dịch: Học viện Nhãn khoa Hoa Kỳ; viết tắt: AAO) là hiệp hội các bác sĩ và bác sĩ phẫu thuật mắt lớn nhất Hoa Kỳ. Một cộng đồng toàn cầu gồm 32.000 bác sĩ y khoa, AAO bảo vệ thị giác và trao quyền cho cuộc sống bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn về giáo dục nhãn khoa và vận động cho bệnh nhân và công chúng.

 

 

American Academy of Ophthalmology (AOA) là một hiệp hội y tế chuyên nghiệp của các bác sĩ nhãn khoa. Nó có trụ sở chính tại San Francisco, California. Hội viên có 32.000 bác sĩ y khoa, bao gồm hơn 90% bác sĩ nhãn khoa hành nghề ở Hoa Kỳ cũng như hơn 7.000 thành viên ở nước ngoài.

Sứ mệnh đã nêu của Học viện là "bảo vệ thị giác và trao quyền cho cuộc sống bằng cách phục vụ như một người ủng hộ bệnh nhân và công chúng, giáo dục nhãn khoa hàng đầu và phát triển nghề nhãn khoa."

 

 

Học viện có nguồn gốc từ Học viện Nhãn khoa và Tai mũi họng Hoa Kỳ (AAOO), được thành lập vào năm 1896 như một hiệp hội y tế của cả bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ tai mũi họng. Học viện được thành lập khi AAOO tách ra vào năm 1979 và chia thành các học viện riêng biệt cho từng chuyên ngành. Giống như hầu hết các hiệp hội y tế, Học viện thu phí, cung cấp giáo dục thường xuyên và hội thảo cho các thành viên, bao gồm cả cuộc họp thường niên kéo dài bốn ngày.

Bên ngoài cộng đồng y tế, nó quảng bá thông tin sức khỏe cộng đồng. Ngoài ra, giống như hầu hết các hiệp hội y tế khác, Học viện thực hiện các quan điểm về chính sách công đối với các vấn đề thông qua vận động hành lang (do Bộ phận các vấn đề chính phủ có trụ sở tại Washington, D.C. thực hiện).

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)