(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P903 - National Association of Home Builders (Washington, D.C) : Hiệp hội thương mại ngành xây dựng lớn nhất Hoa Kỳ

07-08-2021

(Kyluc.vn – uskings.us) Được thành lập vào năm 1942, National Association of Home Builders (NAHB) là một liên đoàn của hơn 700 hiệp hội xây dựng nhà ở tiểu bang và địa phương (HBA). Khoảng một phần ba trong số hơn 140.000 thành viên NAHB là những doanh nghiệp xây dựng hoặc tu sửa nhà cửa, đây là hiệp hội thương mại ngành xây dựng lớn nhất ở Hoa Kỳ.

 

 

National Association of Home Builders (NAHB) là một trong những hiệp hội thương mại lớn nhất ở Hoa Kỳ, đại diện cho lợi ích của các nhà xây dựng, nhà phát triển, nhà thầu và các doanh nghiệp liên kết. NAHB có trụ sở chính tại Washington, D.C.

Được thành lập vào năm 1942, NAHB là một liên đoàn của hơn 700 hiệp hội xây dựng nhà ở tiểu bang và địa phương (HBA). Khoảng một phần ba trong số hơn 140.000 thành viên NAHB là những người xây dựng hoặc tu sửa nhà. Phần còn lại của thành viên làm việc trong các chuyên ngành liên quan chặt chẽ như bán hàng và tiếp thị, tài chính nhà ở, sản xuất và cung cấp vật liệu xây dựng.

Mỗi năm, các thành viên NAHB xây dựng khoảng 80% số nhà mới được xây dựng tại Hoa Kỳ.

 

 

Các nhóm khác nhau của NAHB phân tích các vấn đề chính sách, đưa câu chuyện của ngành đến công chúng thông qua các phương tiện truyền thông và các phương tiện truyền thông khác, giám sát và làm việc để cải thiện hệ thống tài chính nhà ở, phân tích và dự báo xu hướng kinh tế và tiêu dùng, giáo dục, đào tạo và phổ biến thông tin cho các thành viên. NAHB đại diện cho lợi ích của ngành trên Đồi Capitol. NAHB cũng làm việc với các cơ quan liên bang và chính quyền tiểu bang và địa phương về các quy định ảnh hưởng đến ngành nhà ở về tài chính thế chấp, quy chuẩn xây dựng, hiệu quả năng lượng và môi trường.

NAHB tổ chức một trong những triển lãm thương mại lớn nhất ở Bắc Mỹ, International Builders 'Show® (IBS). Đây là hội nghị lớn nhất của loại hình này dành cho ngành xây dựng dân dụng và thương mại nhẹ. IBS hiện là đồng tọa lạc với Tuần lễ Thiết kế và Xây dựng của Hiệp hội Nhà bếp & Nhà tắm Quốc gia, quy tụ gần 100.000 người tham dự tập trung vào các ngành xây dựng và tu sửa nhà cửa.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)