(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P905 - State Farm Insurance (Illinois) : Công ty bảo hiểm ôtô lớn nhất Hoa Kỳ

10-08-2021

(kyluc.vn – uskings.us) State Farm là công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất ở Hoa Kỳ và sở hữu 16% tổng thị phần hiện có. Hơn 15% đô la chi cho phí bảo hiểm ô tô chở khách tư nhân ở Hoa Kỳ được trả cho State Farm. Công ty hiện sử dụng khoảng 60.000 nhân viên và có gần 19.000 đại lý. State Farm hoạt động như một công ty bảo hiểm tương hỗ, có nghĩa là nó thuộc sở hữu của các chủ hợp đồng.

 

 

State Farm Insurance là một nhóm lớn các công ty bảo hiểm trên khắp Hoa Kỳ có trụ sở chính tại Bloomington, Illinois. State Farm là nhà cung cấp bảo hiểm tài sản và thương vong lớn nhất ở Hoa Kỳ. Nó cũng là nhà cung cấp bảo hiểm ô tô lớn nhất ở Hoa Kỳ. State Farm dựa vào các đại lý độc quyền (còn được gọi là đại lý nuôi nhốt) để bán bảo hiểm. Chỉ các đại lý của State Farm mới có thể bán bảo hiểm của công ty và những đại lý chỉ có thể bán các sản phẩm của State Farm.

State Farm được thành lập vào năm 1922 bởi một nông dân đã nghỉ hưu và nhân viên bán bảo hiểm George Jacob "G.J." Mecherle. Một công ty tương hỗ, State Farm tập trung vào các bên tham gia chính sách của mình. State Farm hiện xếp thứ 36 trong danh sách Fortune 500 các công ty lớn nhất.

 

 

Câu chuyện của State Farm bắt đầu với tầm nhìn ban đầu của Mecherle cho State Farm: hoạt động công bằng và làm những điều đúng đắn cho khách hàng. Tầm nhìn của ông vẫn là định hướng của công ty cho đến ngày nay. State Farm tiếp tục sứ mệnh là trở thành sự lựa chọn đầu tiên và tốt nhất của khách hàng trong các lĩnh vực sản phẩm và dịch vụ mà nó cung cấp.

Ban đầu là một công ty bảo hiểm ô tô đơn tuyến, State Farm hiện cung cấp khoảng 100 sản phẩm và dịch vụ trong năm lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Công ty thể hiện cam kết của mình với các chủ hợp đồng bằng cách xử lý gần 36.000 đơn khiếu nại mỗi ngày. State Farm luôn làm những điều đúng đắn cho khách hàng và cộng đồng.

Nhờ những nổ lực phát triển và định hướng đúng đắn, hiện nay State Farm là công ty bảo hiểm ô tô lớn nhất ở Hoa Kỳ và sở hữu 16% tổng thị phần hiện có. Hơn 15% đô la chi cho phí bảo hiểm ô tô chở khách tư nhân ở Hoa Kỳ được trả cho State Farm.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)

 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ