(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P908 - Mercado Labs (Texas) : Công ty xây dựng nền tảng nhập khẩu trực tuyến đầu tiên Hoa Kỳ

13-08-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Vào ngày 10 tháng 8 năm 2021, Mercado Labs đang chuy���n đổi tương lai của công nghệ chuỗi cung ứng bằng cách giới thiệu nền tảng nhập khẩu trực tuyến đầu tiên của Hoa Kỳ, do các nhà nhập khẩu thiết kế cho các nhà nhập khẩu.

 

 

Mercado, được thành lập vào năm 2018, là nền tảng kết nối người mua và người bán với nền tảng của nó để chuyển đổi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hệ thống Quản lý Đơn hàng Nhập khẩu (iOMS) của Mercado tự động hóa và kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng nhập khẩu để tạo ra trải nghiệm trực tuyến hoàn toàn từ mua đến bán. Giờ đây, các nhà nhập khẩu có thể trải nghiệm giao tiếp được nối mạng, kết nối, quy trình làm việc và tự động hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

"Các sản phẩm nhập khẩu có mặt ở khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta", Giám đốc điều hành Mercado, Rob Garrison nói. "Chúng ta đang sống trong thời đại mà tôi có thể đặt hàng trực tuyến những sản phẩm đó và cầm trên tay ngay trong ngày ... nhưng chính sản phẩm đó phải mất ít nhất 6 tháng để đến một trung tâm phân phối. Đó là một sự mất kết nối rất lớn, và đó là nơi chúng tôi quyết định bước vào. "

Chuỗi cung ứng nhập khẩu là một quá trình kéo dài và phức tạp - thường kéo dài sáu tháng từ khi lập kế hoạch đến khi nhận hàng với 7 đơn vị kinh doanh, 8 phòng ban, 30 người và các yếu tố khác tham gia trong toàn bộ quy trình. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nhập khẩu vẫn quản lý chuỗi cung ứng nhập khẩu của họ ngoại tuyến - bằng email và Excel.

Mercado được thiết kế để giúp các nhà nhập khẩu dễ dàng đặt mua sản phẩm cũng như khách hàng của họ đặt hàng từ họ.

Mercado kết nối chuỗi cung ứng đầu cuối để tạo ra một mạng lưới chuỗi cung ứng kỹ thuật số - đặt nền tảng cho ESG, phân tích nâng cao và khả năng phục hồi.

Điều này có thể đạt được thông qua Phương pháp Mercado (TMM), một phương pháp hệ thống và đã được chứng minh để áp dụng tự động hóa tại các điểm uốn quan trọng dọc theo chuỗi cung ứng. Cuối cùng, cải thiện thời gian tiếp thị, giảm chi phí không lường trước và tăng doanh số bán hàng.

Phương pháp Mercado bao gồm 10 bước bao gồm Đặt hàng trực tuyến, Kiểm soát thay đổi, Giám sát sản xuất, Chứng từ, Mua hàng đến Hậu cần, Lập hóa đơn, Thanh toán, Thông quan, Nhận hàng và Phân tích. Bằng cách đề cập đến từng điểm trong số 10 điểm uốn quan trọng này trong suốt hành trình của sản phẩm, các nhà nhập khẩu có thể đảm bảo toàn bộ quy trình chuỗi cung ứng của họ được theo dõi và ghi lại đối với các nhà cung cấp, hồ sơ, dữ liệu và hơn thế nữa.

Nói lời chào tạm biệt với các cách thức hoạt động chuỗi cung ứng cũ và chào đón một mạng lưới chuỗi cung ứng liên kết liên kết các sản phẩm của bạn với nhu cầu của khách hàng. Là nền tảng nhập khẩu trực tuyến đầu tiên trên Hoa Kỳ, sứ mệnh của Mercado Labs là làm cho việc nhập khẩu hiệu quả hơn và công bằng hơn, đồng thời tạo ra một thế giới bền vững hơn bằng cách cải thiện điều kiện cho con người và hành tinh.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)