(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P944 - Henry Schein, Inc. (New York) : Công ty cung cấp thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất Hoa Kỳ trong ngành nha khoa và thú y

25-09-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Henry Schein, Inc. là nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất Hoa Kỳ cho các bác sĩ nha khoa, thú y và y tế văn phòng. Công ty cũng phục vụ các phòng thí nghiệm nha khoa, phòng khám chăm sóc sức khỏe của chính phủ và tổ chức, và các địa điểm chăm sóc thay thế khác.

 

 

Henry Schein, Inc., là nhà phân phối lớn nhất các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người hành nghề chăm sóc sức khỏe tại văn phòng, chủ yếu ở các thị trường Bắc Mỹ, Châu Âu, New Zealand và Úc. Những khách hàng chăm sóc sức khỏe này bao gồm bác sĩ, thực hành nha khoa và phòng thí nghiệm, phòng khám thú y, chính phủ và các tổ chức khác.

Henry Schein thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình thông qua bốn nhóm: Y tế, Nha khoa, Quốc tế và Công nghệ. Các sản phẩm nha khoa và y tế của nó được phân loại thành các sản phẩm y tế; các sản phẩm và thiết bị nha khoa tiêu hao; thiết bị nha khoa lớn; sản phẩm phòng thí nghiệm nha khoa; và các sản phẩm thú y. Các sản phẩm công nghệ được chia thành phần mềm và các sản phẩm liên quan bao gồm các sản phẩm phần mềm quản lý thực hành của Henry Schein. Các sản phẩm này được cung cấp dưới tên thương hiệu của Công ty bao gồm Henry Schein, AVImark, Dentrix, ProRepair, Easy Dental, và Digital Dental Office.

Công ty cung cấp lựa chọn toàn diện các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm các giải pháp giá trị gia tăng để vận hành các phương pháp hiệu quả và cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao. Henry Schein hoạt động thông qua một mạng lưới phân phối tập trung và tự động, với hơn 110.000 sản phẩm có thương hiệu và các sản phẩm mang thương hiệu riêng của Henry Schein trong kho, cũng như hơn 150.000 sản phẩm bổ sung có sẵn dưới dạng các mặt hàng đặt hàng đặc biệt. Công ty cũng cung cấp cho khách hàng các giải pháp công nghệ sáng tạo, độc quyền, bao gồm phần mềm quản lý hành nghề và các giải pháp thương mại điện tử, cũng như một loạt các dịch vụ tài chính.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)

 

Bảo tàng Kỷ lục Việt Nam mobile
Pepsi
Tổ chức Kỷ lục Châu Á
Viện Top Thế giới
Tổ chức Kỷ lục Đông Dương
Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ