(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P950 - Kinder Morgan,Inc (Texas) : Công ty xây dựng và quản lý hệ thống đường ống dẫn dầu dài nhất Hoa Kỳ

02-10-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Hệ thống đường ống Kinder Morgan’s Cochin bao gồm một đường ống dẫn dầu đa sản phẩm đường kính 12 inch dài 3.057 km (1.900 dặm) kéo dài từ Windsor, Ontario đến Fort Saskatchewan, Alberta ở Canada. Đây là hệ thống đường ống dẫn dầu dài nhất ở Hoa Kỳ.

Kinder Morgan, Inc. là một trong những công ty cơ sở hạ tầng năng lượng lớn nhất ở Bắc Mỹ. Công ty chuyên sở hữu và kiểm soát các đường ống dẫn dầu khí và các bến cảng.

Kinder Morgan sở hữu hoặc điều hành khoảng 85.000 dặm (137.000 km) đường ống và 152 nhà ga. Các đường ống của công ty vận chuyển khí tự nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng, etanol, dầu diesel sinh học, hydro, các sản phẩm dầu mỏ tinh chế, dầu thô, carbon dioxide, v.v. Kinder Morgan cũng lưu trữ hoặc xử lý nhiều loại sản phẩm và nguyên vật liệu tại bến của họ như xăng, nhiên liệu máy bay, etanol, than đá, than cốc và thép.

 

 

Công ty sở hữu  khoảng 72.000 dặm (116.000 km) đường ống dẫn khí đốt tự nhiên và là nhà điều hành đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn nhất ở Hoa Kỳ, vận chuyển khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên được tiêu thụ. Công ty trước đây đã xây dựng sự hiện diện lớn ở Canada với đường ống Trans Mountain, nhưng cơ sở hạ tầng đó hiện thuộc sở hữu công khai và điều hành. Bộ phận CO2 của công ty chuyên cung cấp carbon dioxide (CO2) cho các dự án thu hồi dầu tăng cường ở Bắc Mỹ, nhưng cũng ngày càng tăng cho các nỗ lực cô lập carbon.

Hệ thống đường ống Kinder Morgan’s Cochin bao gồm một đường ống dẫn dầu đa sản phẩm đường kính 12 inch dài 3.057 km (1.900 dặm) kéo dài từ Windsor, Ontario đến Fort Saskatchewan, Alberta ở Canada. Đường ống dẫn xuống Bắc Dakota và đi qua bảy tiểu bang của Hoa Kỳ, cũng như ba tỉnh ở Canada. Đường ống này có công suất 95.000 thùng / ngày, do Kinder Morgan sở hữu và vận hành.

 

 

Kể từ năm 2014, đường ống đang chuyển dầu ngưng tụ nhẹ theo hướng tây từ một nhà ga Kinder Morgan Cochin mới ở Quận Kankakee, Illinois, đến các cơ sở đầu cuối hiện có gần Fort Saskatchewan, Alberta, Canada. "Đường ống liên kết với Đường ống dẫn dầu Explorer chạy từ Cảng Arthur, Texas, tại nhà ga Cochin.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)