(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P970 - Edelman (New York) : Công ty quan hệ công chúng lớn nhất Hoa Kỳ

26-10-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Edelman là một công ty tư vấn tiếp thị và quan hệ công chúng của Mỹ, được thành lập vào năm 1952 bởi Daniel Edelman. Nó hiện do con trai ông Richard Edelman điều hành. Đây là công ty quan hệ công chúng lớn nhất ở Hoa Kỳ, với thu nhập tự do vào năm 2020 là 840 triệu đô la Mỹ và tổng số 5.703 nhân viên.

Năm 1952, Daniel J. Edelman quyết định mở một cơ quan quan hệ công chúng nhỏ ở Chicago vì một lý do đơn giản: ông nghĩ rằng mình có thể làm tốt hơn đối thủ.

Vào thời điểm đó, quan hệ công chúng là một hoạt động thô sơ, bị chi phối bởi một số ít các công ty chủ yếu làm “đại lý báo chí” và nhà báo. Dan, một cựu nhà báo và nhân viên thông tin công cộng trong Thế chiến II, có tầm nhìn xa hơn. Anh mơ ước cung cấp cho khách hàng một loạt các dịch vụ PR vượt trội chưa từng có trước đây.

 

 

Làm việc với các công ty như Toni Company, Sara Lee, Brunswick Bowling, Paper Mate và ReaLemon, Edelman đã đưa ra khái niệm kể chuyện thông qua các phương tiện truyền thông (bao gồm cả việc tạo ra chuyến tham quan truyền thông đầu tiên) để bán sản phẩm và xây dựng thương hiệu của công ty.

Trong những năm 1990, công ty đã mở rộng các giải pháp cho khách hàng với hàng loạt dịch vụ tư vấn, và kê hoạch nghiên cứu đa dạng và chặt chẽ, bao gồm nghiên cứu đa ngành, phân tích và tư vấn dữ liệu, hiện là Edelman Data & Intelligence; một bộ phận dịch vụ tương tác, bây giờ là Edelman Digital; và sử dụng nền tảng của công ty về Quyền Công dân Toàn cầu để mở rộng sang Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp. DJE Holdings đặt PR là trung tâm của vũ trụ tiếp thị và truyền thông doanh nghiệp.

Ngày nay, phương pháp truyền thông của Edelman đang giúp khách hàng duy trì sự nhanh nhẹn và phát triển phạm vi tiếp cận của họ khi truyền thông kỹ thuật số và phương tiện truyền thông thay đổi các phương thức tiếp thị và cả ngành quan hệ công chúng. Họ tiếp tục dựa vào khả năng dự đoán sự thay đổi của công ty Edelman, hơn 80 phần trăm khách hàng lớn nhất đều là những đối tác lâu năm của công ty.

Tính đến năm 2020, Edelman là công ty quan hệ công chúng lớn nhất ở Hoa Kỳ, với thu nhập tự do đến năm 2020 là 840 triệu đô la Mỹ và tổng số nhân viên là 5.703 người.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)