(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P987 - Bath County Pumped Storage Station (Virginia) : Nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất Hoa Kỳ

15-11-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Nhà máy thủy điện tích năng Bath (Bath County Pumped Storage Station) là một nhà máy thủy điện tích năng được bơm, được mô tả là "pin lớn nhất trên thế giới", với công suất phát điện tối đa là 3.003 MW, trung bình là 2.772 MW và tổng dung lượng lưu trữ là 24.000 MWh. Đây là nhà máy thủy điện tích năng lớn nhất Hoa Kỳ.

Thủy điện tích năng (Pumped Storage Station ) là nhà máy thủy điện kiểu bơm tích lũy, sử dụng điện năng của các nhà máy điện phát không tải trong hệ thống điện vào những giờ thấp điểm phụ tải đêm để bơm nước từ bể nước thấp lên bể cao. Vào thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện năng lớn, nước sẽ được xả từ hồ chứa cao xuống hồ chứa thấp hơn thông qua các tua bin để phát điện lên lưới. Các nhà máy thủy điện tích năng có thể sử dụng các loại tua bin-máy phát thông thường như các nhà máy thủy điện khác và dùng bơm và đường ống độc lập hoặc cũng có thể sử loại tua bin thuận nghịch.

Nhà máy thủy điện tích năng Bath  là trạm thủy điện thuộc dạng này lớn nhất tại Mỹ, với tổng công suất lắp đặt là 3003 megawatt (MW) thông qua sáu tổ máy, tạo ra điện cho cư dân trải dài trên sáu tiểu bang. Dự án tọa lạc tại Quận Bath, Virginia, do Dominion Energy (60%) và Allegheny Power System (40%) đồng sở hữu. Giấy phép của dự án được cấp vào tháng 1 năm 1977 và hoạt động thương mại bắt đầu vào tháng 12 năm 1985.

 

 

Dự án bao gồm một hồ chứa phía trên có dung tích 47Mm3 được tích nước bởi đập đất và đá ở lõi trung tâm cao 140m, dài 671m và một hồ chứa phía dưới 38Mm3 được tích nước bởi đập đất và đá phía dưới lõi trung tâm cao 41m, dài 732m.

Hệ thống đường hầm và đường ống dẫn điện, nối giữa các hồ chứa trên và dưới thông qua nhà máy, bao gồm ba đường hầm điện với đường kính 8,7m và ba trục cao 300m. Hệ thống đường dài 7,2 km. Việc khai quật nhà máy điện đòi hỏi phải loại bỏ khoảng 380.000m3 đất đá, với các vết đá trong quá trình đào dao động từ 21 đến 104m. Áp suất tĩnh tối đa từ đỉnh của hệ thống dẫn nước đến tuabin là 400m.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)