(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P992 - CalPERS (California) : Tổ chức quản lý quỹ hưu trí công lớn nhất ở Hoa Kỳ

20-11-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Hệ thống Hưu trí Công chức California (California Public Employees' Retirement System hay CalPERS) là tổ chức quản lý quỹ hưu trí công lớn nhất ở Hoa Kỳ, với hơn 469 tỷ đô la tài sản được quản lý tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.

 

 

Hệ thống Hưu trí Công chức California (CalPERS) là một cơ quan thuộc nhánh hành pháp California "quản lý lương hưu và phúc lợi sức khỏe cho hơn 1,6 triệu công chức California, những người về hưu và gia đình của họ". Trong năm tài chính 2019–20, CalPERS đã trả hơn 25,8 tỷ đô la tiền trợ cấp hưu trí và hơn 9,2 tỷ đô la tiền trợ cấp sức khỏe.

CalPERS quản lý quỹ hưu trí công cộng lớn nhất ở Hoa Kỳ, với hơn 469 tỷ đô la tài sản được quản lý tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. CalPERS được biết đến với hoạt động tích cực của cổ đông; cổ phiếu được đưa vào "Danh sách tiêu điểm" của nó có thể hoạt động tốt hơn các cổ phiếu khác, điều này đã làm nảy sinh thuật ngữ "hiệu ứng CalPERS". Bên ngoài Hoa Kỳ, CalPERS đã được gọi là "nhà lãnh đạo toàn cầu được công nhận trong ngành đầu tư" và "một trong những cơ quan cổ đông quyền lực nhất của Hoa Kỳ".

CalPERS là về con người. Nó nói về những cá nhân tận tụy phục vụ, hoặc đã phục vụ, California ở cấp tiểu bang, khu vực và địa phương thông qua sự nghiệp phục vụ công cộng. Trong hơn tám thập kỷ, CalPERS đã xây dựng chế độ hưu trí và an ninh sức khỏe cho những công chức này. Là quỹ hưu trí công cộng lớn nhất quốc gia, CalPERS Mission & Vision đảm bảo rằng các quyền lợi của hội viên và tiền hưu trí kiếm được sẽ lâu dài như trạng thái mà họ duy trì.

Để hỗ trợ các thành viên, CalPERS cũng đầu tư vào sức khỏe và cơ sở hạ tầng của chính Golden State - xây dựng các danh mục đầu tư hỗ trợ hoạt động kinh doanh địa phương và tài trợ cho các doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp và kích thích nền kinh tế của chúng ta. CalPERS có một cam kết chắc chắn về an ninh tài chính khi nghỉ hưu. Bản chất lâu dài của các lợi ích CalPERS phản ánh chân trời đầu tư dài hạn của tổ chức và cam kết của tổ chức đối với các thế hệ nhân viên.

Quỹ hưu trí CalPERS phục vụ hơn 1,9 triệu thành viên trong hệ thống hưu trí CalPERS và quản lý các quyền lợi cho 1,5 triệu thành viên và gia đình của họ trong chương trình sức khỏe.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)