(USKings Values.2021) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P995 - Exelon Corporation (Chicago) : Công ty tư nhân điều hành các nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Hoa Kỳ theo tổng công suất

25-11-2021

(kyluc.vn – uskings.us) Exelon Corporation là công ty phi chính phủ điều hành các nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Hoa Kỳ, với tổng công suất khoảng 24,5 gigawatt tính đến tháng 6 năm 2019.

 

 

Exelon Corporation là một công ty năng lượng nằm trong danh sách Fortune 100 của Mỹ có trụ sở chính tại Chicago, Illinois và được thành lập tại Pennsylvania.

Exelon được thành lập vào tháng 10 năm 2000 bởi sự hợp nhất của Công ty Năng lượng PECO của Philadelphia và Unicom Corp của Chicago, công ty sở hữu Commonwealth Edison. Exelon điều hành các tiện ích được quy định ở Illinois, Pennsylvania, Maryland, Delaware, New Jersey và Washington, DC. Vào tháng 10 năm 2009, Exelon có toàn bộ hoặc đa số quyền sở hữu 23 lò phản ứng hạt nhân trong 14 nhà máy điện hạt nhân.

Exelon bao gồm tám công ty con hoạt động chính với Exelon Generation - một nhà sản xuất năng lượng giảm điều tiết, Tập đoàn Năng lượng Constellation -nhà cung cấp năng lượng cạnh tranh giảm điều tiết và sáu công ty tiện ích được quy định khác là Commonwealth Edison (Illinois), PECO Energy Company (Pennsylvania), Baltimore Gas and Electric (Maryland ), Delmarva Power & Light (Delaware và Maryland), Atlantic City Electric (New Jersey), và Potomac Electric Power Company (Washington, DC và Maryland).

Exelon Corporation hoạt động tại 48 tiểu bang, Đặc khu Columbia và Canada. Exelon Generation có tổng công suất từ các nhà máy hạt nhân khoảng 24,5 gigawatt (tính đến tháng 6 năm 2020). Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ năng lượng cho khoảng  hơn 100.000 khách hàng doanh nghiệp và khu vực công, cùng với khoảng 1 triệu khách hàng dân cư. Các nhà máy của Exelon cung cấp điện năng và khí đốt tự nhiên cho hơn 6,6 triệu khách hàng ở trung tâm Maryland, bắc Illinois và đông nam Pennsylvania.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)