(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1215 - Public Storage (California) : Công ty cung cấp hệ thống kho lưu trữ công cộng lớn nhất tại Hoa Kỳ

17-08-2022

(uskings.us) Public Storage là một công ty tự lưu trữ quốc tế của Mỹ có trụ sở chính tại Glendale, California, được điều hành như một quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT). Đây là thương hiệu dịch vụ tự lưu trữ lớn nhất ở Mỹ. Có hơn 2.200 địa điểm tự lưu trữ Public Storage ở Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.

 

 

Công ty cũng sở hữu 42% công ty con của công viên văn phòng, bán vật tư đóng gói và cung cấp các dịch vụ khác. Là một REIT, nó thuộc sở hữu của các nhà đầu tư bất động sản, những người nhận được hơn 90% lợi nhuận của công ty dưới dạng hoàn vốn đầu tư.

Ý tưởng về Kho lưu trữ Công cộng được nhà phát triển bất động sản Nam California B. Wayne Hughes hình thành vào đầu những năm 1970. Trong một chuyến đi đến Texas, ông quan sát thấy các nhà phát triển bất động sản địa phương đang làm rất tốt việc tạo ra các cơ sở lưu trữ mini bên ngoài Dallas và Houston.

 

 

Nó đã phát triển lên 1.000 địa điểm vào năm 1989, sử dụng nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong quan hệ đối tác hạn chế bất động sản (RELPs). Công ty tư nhân được tái cấu trúc thành REIT giao dịch công khai vào năm 1995, khi Storage Equities hợp nhất với Public Storage và lấy tên của nó.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)