(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1259 - Gerson Lehrman Group (New York): Công ty dịch vụ tài chính và thông tin toàn cầu có mạng lưới chuyên gia lớn nhất tại Hoa Kỳ

07-10-2022

(kyluc.vn - uskings.us) GLG (Gerson Lehrman Group, Inc.) là một công ty tài chính và dịch vụ thông tin toàn cầu có trụ sở chính tại Thành phố New York. Công ty cung cấp thông tin tài chính và tư vấn cho các nhà đầu tư và nhà tư vấn với các khách hàng doanh nghiệp đang tìm kiếm lời khuyên từ chuyên gia. Đây là mạng lưới chuyên gia lớn nhất, với hơn 1.000.000 nhà tư vấn tự do.

Các chuyên gia của GLG bao gồm các nhà quản lý tài sản, nhà đầu tư, nhà tư vấn, bác sĩ, nhà khoa học, kỹ sư, luật sư, giám đốc điều hành cấp c hiện tại và cựu thành viên chính phủ. Khách hàng của GLG bao gồm các tập đoàn tư vấn chiến lược, quỹ đầu cơ, công ty cổ phần tư nhân, công ty dịch vụ chuyên nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận.

Công ty được thành lập vào năm 1998 và được hỗ trợ bởi các công ty cổ phần tư nhân Silver Lake Partners, Bessemer Venture Partners và SFW Capital Partners. GLG có trụ sở chính tại Thành phố New York, với văn phòng tại 22 thành phố của 12 quốc gia.

 

Hình ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Tập đoàn Gerson Lehrman được thành lập bởi các sinh viên tốt nghiệp trường Luật Yale là Mark Gerson và Thomas Lehrman vào năm 1998. Khách hàng đầu tiên của GLG là các nhà đầu tư và phần lớn sự phát triển của họ từ năm 1999 đến năm 2005 là trong cộng đồng đầu tư. Năm 2006, họ bắt đầu làm việc với các đơn vị tư vấn chiến lược lớn và với các công ty về khoa học đời sống, hóa chất và công nghiệp, và công nghệ. Đến năm 2010, The Wall Street Journal đã mô tả GLG là "thống trị ngành mạng chuyên gia của Hoa Kỳ".

Mô hình kinh doanh theo mạng lưới chuyên gia đã thu hút sự giám sát của các mối quan tâm liên quan đến việc tuân thủ các quy tắc công bố thông tin và giao dịch nội gián trong ngành đầu tư. Các chính sách của GLG bao gồm việc cấm các nhà tư vấn chia sẻ bất kỳ thông tin không công khai nào về chủ lao động của họ hoặc bất kỳ công ty đại chúng nào, vi phạm bất kỳ hạn chế đạo đức hoặc pháp lý nào liên quan đến các nhà tư vấn hoặc vi phạm bất kỳ luật nào.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)