(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1269 - National Organization for Women (Washington, D.C) : Tổ chức hoạt động nữ quyền lớn nhất tại Hoa Kỳ

20-10-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Tổ chức Quốc gia cho Phụ nữ (National Organization for Women ; NOW) là một tổ chức nữ quyền của Mỹ. Được thành lập vào năm 1966, về mặt pháp lý, nó là một tổ chức phúc lợi xã hội . Tổ chức này bao gồm 550 chi hội ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và ở Washington, D.C. Đây là tổ chức nữ quyền lớn nhất ở Hoa Kỳ với khoảng 500.000 thành viên.

Tổ chức Quốc gia cho Phụ nữ (NOW), tổ chức hoạt động của Mỹ (thành lập năm 1966) nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng cho phụ nữ. Đây là nhóm nữ quyền lớn nhất ở Hoa Kỳ, với khoảng 500.000 thành viên vào đầu thế kỷ 21.

 

 

Tổ chức Quốc gia về Phụ nữ được thành lập bởi một nhóm nhỏ các nhà nữ quyền, những người đã nỗ lực tích cực chống lại nạn phân biệt giới tính trong mọi lĩnh vực của xã hội Hoa Kỳ. Betty Friedan, một trong những người sáng lập, từng là chủ tịch đầu tiên của NOW. Tổ chức này bao gồm cả nam và nữ, và nó có mặt ở tất cả 50 tiểu bang. Trụ sở chính ở Washington, D.C.

Trong số các vấn đề mà NOW giải quyết bằng các biện pháp vận động hành lang, biểu tình và kiện tụng là chăm sóc trẻ em, nghỉ việc mang thai, quyền phá thai và quyền hưởng lương hưu. Mối quan tâm lớn ban đầu của nó là việc thông qua Hiến pháp sửa đổi các quyền bình đẳng quốc gia. Mặc dù sửa đổi không đạt được sự phê chuẩn vào năm 1982, tổ chức vẫn tiếp tục vận động cho nó.

 

 

NOW cũng vận động cho các vấn đề như thông qua các sửa đổi về quyền bình đẳng của tiểu bang và pháp luật có giá trị tương đương (trả lương ngang nhau cho công việc có giá trị tương đương) và đã đạt được thành công được cho là lớn hơn ở cấp tiểu bang. Mặc dù tập trung vào các vấn đề của phụ nữ, tổ chức này tìm cách chấm dứt mọi sự phân biệt đối xử và đặc biệt ủng hộ các quyền của cộng đồng LGBTQ (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới và đồng tính).

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)