(USKings Values.2022) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1294 – The Association for Asian Studies (Michigan) : Hiệp hội học thuật phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về Châu Á lớn nhất tại Hoa Kỳ

18-11-2022

(kyluc.vn – uskings.us) Được thành lập vào năm 1941, Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á - hiệp hội lớn nhất của loại hình này ở Hoa Kỳ và thế giới - là một hiệp hội nghề nghiệp học thuật, phi chính trị và phi lợi nhuận dành cho tất cả những người quan tâm đến Châu Á.

Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á (Association for Asian ; AAS) là một hiệp hội chuyên nghiệp học thuật, phi chính trị và phi lợi nhuận tập trung vào Châu Á và nghiên cứu về Châu Á. Hiệp hội có trụ sở tại Ann Arbor, Michigan, Hoa Kỳ. Hiệp hội cung cấp cho các thành viên Hội nghị thường niên (một hội nghị lớn hơn 3.000 thường có trụ sở tại Bắc Mỹ vào mỗi mùa xuân), các ấn phẩm, hội nghị khu vực và các hoạt động khác.

 

 

Hiệp hội Nghiên cứu Châu Á được thành lập năm 1941, ban đầu là nhà xuất bản của Far Eastern Quarterly (nay là Tạp chí Nghiên cứu Châu Á). Hiệp hội đã trải qua nhiều sự đổi mới để phục vụ tốt hơn các lợi ích kỷ luật và địa lý mở rộng của các tổ chức thành viên.

 

 

Năm 1970, bốn Hội đồng khu vực tự chọn—Trung Quốc và Nội Á (CIAC), Đông Bắc Á (NEAC), Nam Á (SAC) và Đông Nam Á (SEAC)—được thành lập để đảm bảo mỗi khu vực bầu cử có đại diện riêng và tiếng nói tương xứng về Ban giám đốc. Vào năm 2022, Hội đồng quản trị đã bỏ phiếu đổi tên CIAC thành Hội đồng Đông và Nội Á (EIAC).

Năm 1977, Hội đồng Hội nghị (COC) được thành lập với tư cách là cơ quan liên lạc với một số hội nghị khu vực phục vụ nhu cầu của các học giả nghiên cứu châu Á ở các vùng khác nhau của Hoa Kỳ và nước ngoài.

 

 

AAS là thành viên của Hội đồng các Hiệp hội Học thuật Hoa Kỳ, tích cực tham gia với các hiệp hội chị em trong nhiều hoạt động, bao gồm tham gia chung vào nghiên cứu và trao đổi thông tin.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)