(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1339 - Touro Synagogue (Rhode Island) : Hội đường Do Thái lâu đời nhất tại Hoa Kỳ

11-01-2023

(kyluc.vn – uskings.us) Giáo đường Do Thái Touro hay Giáo đường Jeshuat Israel là một giáo đường Do Thái được xây dựng vào năm 1763 tại Newport, Rhode Island. Đây là tòa nhà giáo đường Do Thái lâu đời nhất vẫn còn tồn tại ở Hoa Kỳ, tòa nhà giáo đường Do Thái duy nhất còn sót lại ở Hoa Kỳ có từ thời thuộc địa , và là tòa nhà hội đường Do Thái lâu đời nhất còn sót lại ở Bắc Mỹ. Năm 1946, nơi đây được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia.

Những người nhập cư Do Thái đầu tiên ở thuộc địa nhỏ nhưng đang phát triển của Newport, Rhode Island, đến từ Barbados vào giữa đến cuối thế kỷ 17, có thể sớm nhất là vào năm 1658. Họ chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha; gia đình họ đã di cư từ Amsterdam và London đến Brazil và sau đó đến các đảo ở Caribe. Họ không được trao đầy đủ quyền công dân - họ không thể bỏ phiếu hoặc giữ chức vụ - nhưng sự khoan dung tôn giáo của Rhode Island có nghĩa là họ được an toàn và không bị ngược đãi.

 

 

Giáo đoàn đầu tiên bao gồm những người Do Thái Sephardic, những người được cho là đã đến Tây Ấn, nơi họ tham gia vào hoạt động buôn bán tam giác cùng với các khu định cư của người Hà Lan và Anh. Họ thực hành nghi lễ và nghi lễ của người Do Thái Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha . Sau đó, một số Ashkenazim sớm đã gia nhập hội thánh. Vào cuối thế kỷ thứ mười tám, khi chiến tranh đe dọa, giáo đoàn đã chuyển chứng thư và các cuộn sách Torah cho Giáo đoàn Shearith Israel ở New York để bảo quản an toàn. Vào cuối thế kỷ 19, giáo đoàn chủ yếu là Ashkenazim, nhưng họ vẫn tiếp tục thực hành phụng vụ Sephardic tại giáo đường Do Thái.

 

 

Giáo đường Do Thái Touro được thiết kế bởi Peter Harrison, một kiến trúc sư nổi tiếng người Anh và cư dân Rhode Island. Giáo đường được coi là tác phẩm đáng chú ý nhất của ông. Nội thất được bao bọc bởi một loạt mười hai cột Ionic hỗ trợ các ban công, biểu thị mười hai bộ tộc của Israel cổ đại và mỗi cột được chạm khắc từ một cây duy nhất.

Tòa nhà được định hướng quay mặt về phía đông về phía Jerusalem. Hòm chứa kinh Torah nằm trên bức tường phía đông; phía trên là bức tranh tường thể hiện Mười Điều Răn bằng tiếng Do Thái, được vẽ bởi nghệ sĩ Newport Benjamin Howland. Giáo đường Do Thái Touro được xây dựng từ năm 1759 đến năm 1763 cho giáo đoàn Jeshuat Israel ở Newport dưới sự lãnh đạo của Cantor (Chazzan) Isaac Touro.

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us)


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)