(USKings Values.2023) Hành trình Quảng bá Kỷ lục Hoa Kỳ - P1441 - Arizona State Museum (Arizona) : Bảo tàng lưu giữ BST các hiện vật gốm bản địa thuộc vùng Tây Nam Mỹ lớn nhất tại Hoa Kỳ

17-05-2023

(kyluc.vn - uskings.us) Bảo tàng bang Arizona (ASM), được thành lập vào năm 1893, ban đầu là một kho lưu trữ để thu thập và bảo vệ các tài nguyên khảo cổ học. ASM là nơi có bộ sưu tập đồ gốm bản địa thuộc vùng Tây Nam Mỹ lớn nhất thế giới được đặt trong một căn hầm tối tân để bảo vệ 20.000 chiếc bình khỏi những thiệt hại trong quá khứ. Bảo tàng là một chi nhánh của Viện Smithsonian.

Bảo tàng bang Arizona (ASM), được thành lập vào năm 1893, ban đầu là một kho lưu trữ để thu thập và bảo vệ các tài nguyên khảo cổ học. Tuy nhiên, ngày nay, ASM lưu trữ các hiện vật, trưng bày chúng và cung cấp các cơ hội giáo dục và nghiên cứu. Nó được thành lập bởi thẩm quyền của Cơ quan Lập pháp Lãnh thổ Arizona. Bảo tàng được điều hành bởi Đại học Arizona và nằm trong khuôn viên trường đại học ở Tucson.

Sinh viên khảo cổ học, nhân chủng học, nghệ thuật, thiết kế và các lĩnh vực điều tra khác làm việc với nhân viên ASM để làm quen tốt hơn với các vật liệu, kỹ thuật và đồ vật từ các bộ sưu tập của ASM. Một số sinh viên tham gia khai quật khảo cổ do bảo tàng tiến hành.

 

 

Mỗi loại hiện vật do ASM nắm giữ phải được chứa trong một khu vực được bảo vệ khỏi tác hại của độ ẩm, nhiệt độ và côn trùng. ASM là nơi có bộ sưu tập đồ gốm bản địa thuộc vùng Tây Nam Mỹ lớn nhất thế giới được đặt trong một căn hầm hiện đại nhất để bảo vệ 20.000 chiếc bình của mình khỏi những thiệt hại trong quá khứ.

Bộ sưu tập này đại diện cho gần 2.000 năm công nghệ và truyền thống làm đồ gốm ở Tây Nam Hoa Kỳ và miền bắc Mexico và được công nhận là bộ sưu tập lớn nhất, toàn diện nhất và được ghi chép tốt nhất trên thế giới từ khu vực này.

 

 

Mặc dù bộ sưu tập này phát triển gần như hàng ngày, nhưng hiện tại có 24.000 chiếc bình nguyên vẹn ở đây, tất cả đều được giữ ổn định trong môi trường được kiểm soát ở nhiệt độ 72 độ F. và độ ẩm tương đối 32%. Đây là một nguồn tham khảo thường xuyên bởi các nhà khảo cổ học, nhân chủng học và các nhà nghiên cứu khác, các nhà giáo dục, sinh viên, các nghệ sĩ bản địa và các thành viên gia đình của họ, và bởi bạn, các thành viên của công chúng quan tâm.

 

 

Theo Tổ chức Kỷ lục Hoa Kỳ (uskings.us) 


Thanh Huyền - VietKings (biên tập và nguồn ảnh: internet)